Hovedbestyrelseskontakt til afdelinger og udvalg

Hovedbestyrelsen har delt lokalafdelinger og udvalg op imellem sig.

Her vil hovedbestyrelsesmedlemmerne sikre et bindeled mellem hvad der sker i afdelinger og udvalg og i hovedbestyrelsen.

I filen kan du se hvilket hovedbestyrelsesmedlem, der er kontakt til din afdeling.