Hilsen til "Syg i Svendborg".

Enhedslistens hovedbestyrelse deltog lørdag den 22. juni 2013 i markeringen af »Syg i Svendborg«, lørdags-protest nr. 100.

Det gjorde vi fordi “Syg i Svendborg” sætter fokus på hvordan vi behandler vore syge medborgere! O
Allerede i 2011 tildelte Enhedslisten “Syg i Svendborg” græsrodsprisen. Men siden har de med stor vedholdenhed fortsat protesterne. Det fortjener stor respekt og støtte.

Det er Enhedslistens klare opfattelse at anstændigheden må tilbage. Syge mennesker skal have hjælp og støtte, og ikke mistænkeliggørelse og tvangsaktivering.

Konkret skal varighedsbegrænsningen på sygedagpenge fjernes. Ingen bliver raske af at ikke at have noget at leve af. Samtidig skal sagsbehandlingen ændres, så mistænkeliggørelsen fjernes og syge behandles med respekt og værdighed.

Det er desværre ingen nem kamp at få anstændigheden tilbage i behandlingen af de syge. Regering, folketing og kommuner skal presses, hvis der skal gennemføres forbedringer. Derfor er “Syg i Svendborg ” til stor inspiration for alle, der en bedre behandling af de syge. Det er jo ikke kun i Svendborg, der er brug for folkelige protester. Over hele landet ser vi at syge presses på økonomien, tvangsaktiveres og at sagerne trækkes i langdrag. Derfor er der brug for folkelige protest overalt i landet.”