HB vedtagelse om det internationale arbejde

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 11. januar 2014

Hovedbestyrelsens (HB) rolle i det internationale arbejde er:

 • At tage strategiske og overordnede politiske beslutninger.

 • At arbejde pa° at integrere det internationale arbejde i Enhedslisten.

 • At forholde sig til omra°det kontinuerligt.

  Strategiproces 2014

 1. Forretningsudvalget (FU) nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for gennemførsel af en strategiproces i 2014. Arbejdsgruppen besta°r af de internationale HB ansvarlige, en repræsentant fra koordineringsgrupperne i IU og EPU, en repræsentant fra styregruppen for flerpartisamarbejde, samt den internationale sekretær.

 2. Arbejdsgruppen sætter gang i en organisatorisk proces, der kobles sammen med den generelle udvalgsproces og hvor relevante parter inddrages. Dette gælder ba°de de eksisterende udvalg og grupper, centrale samarbejdspartnere i DK, ansatte, MF’ere samt et udsnit af internationalt interesserede i Enhedslisten som ikke kan finde sig til rette i de nuværende strukturer.

 3. Arbejdsgruppen inddrager i deres overvejelser om de følgende punkter skal gennemføres og i sa° fald hvordan.

 4. Udvalgene kommer med input til politiske prioriteter og organisatoriske forandringer i primo 2014 eksempelvis i forbindelse med deres a°rsmøder.

 5. Integration af det internationale arbejde herunder:

  1. En a°rlig/halva°rlig international kampagne

  2. Skiftende løbende internationale indsamlinger

  3. International kontaktperson i de afdelinger, der har lyst

  4. Internationalisme integreres i partiets grunduddannelser:

   Aktivistuddannelsen Byg Op, Marxistisk grundkursus, den nye faglige grunduddannelse og de forskellige kurser og træf for lokalvalgte politikere og kontaktpersoner.

  5. DIPD arbejdet søges inddraget bedre

 6. Der afholdes et internationalt seminar i fora°ret 2014, hvorefter

  arbejdsgruppen indstiller forslag til organisatorisk forandringer til FU.

 7. De organisatoriske forandringer implementeres i løbet af 2014.

 8. Der stilles krav til arbejdsgrupper og udvalg om at have et kommissorium og

  klargøre aktuelle prioriteter gennem eksempelvis en a°rsplan.

 9. Listen over internationale samarbejdspartnere opdateres mere systematisk i

  a°r. Dette arbejde igangsættes af international sekretær i 2014.

 10. De centrale politiske dokumenter og beslutninger samles af international

  sekretær.

 11. Oprettelse af tematiske eller geografiske netværk med ressourcepersoner, der

  kan spørges til ra°ds – a la udviklingspolitisk netværk.

 12. Der laves en velkomst mail til internationalt interesserede.