HB-udtalelse: Styrk EU-modstanden

Nej til kapitalens Europa – Styrk EU-modstanden, også ved EU-parlamentsvalget. Udtalelse vedtaget i Hovedbestyrelsen 11. januar 2014.

EU er inde i en rivende udvikling – i den gale retning. Siden eurokrisens begyndelse i 2010 har Kommissionen og Ministerrådet sat hele unionsprojektet på klarere kurs mod højre, mod et mere asocialt og udemokratisk Europa.

Lønmodtagere har fået regningen for krisen

Eurokrisen har for længst vist farerne ved euroen, og den har bragt det værste frem i EU. Gigantiske bankpakker har fået den offentlige gæld i eurozonen til at eksplodere, og svaret fra EU har været en barsk nedskæringspolitik.

Det er ikke de rigeste og bankerne, der har fået regningen for krisen, men almindelige lønmodtagere. EU har vedtaget regler for medlemslandenes finanspolitik med det formål for at sikre nedskæringspolitik langt ud i fremtiden, og et frontalangreb på sociale rettigheder er indledt.

Mere EU-kontrol på vej

Tempoet er ikke taget af. Bare inden for de seneste måneder har Ministerrådet diskuteret forslag om ”kontrakter” for økonomisk politik, der bl.a. skal få medlemslandene til at gå hårdere til værks over for fagbevægelsen for at presse lønnen ned.

Ministerrådet har også vedtaget en ”bankunion”, som hverken vil forhindre nye kriser eller nye dyre bankredningspakker, og vil stå som et monument over EU’s manglende vilje til at skride effektivt ind over for bankerne.

Samtidig forhandler EU en frihandelsaftale med USA, der kan ende med at give store amerikanske virksomheder magt til at underminere forbrugerbeskyttelse, fødevarestandarder, miljøregulering og faglige rettigheder. Regeringen har endnu ikke meldt ud om den til tilslutte Danmark til bankunionen – den lurepasser, imens Enhedslisten har meddelt klart, at vi er imod.

Nej til en udemokratisk, nyliberalistisk forbundsstat

Dét Europa, der tegner sig er et rædselsscenario, Enhedslisten har advaret mod længe; en udemokratisk, nyliberalistisk forbundsstat. Det er ikke et europæisk projekt, der har folkelig opbakning, men båret frem af den politiske elite i EU-institutionerne og presset igennem af erhvervslivets lobbyorganisationer.

Den nuværende kurs, som støttes entydigt af den danske regering, mødes allerede af massiv modstand andre steder i store dele af Europa. Men skal den modstand vendes til solidariske landvindinger, må vi arbejde for progressive svar, både herhjemme og på europæisk plan. der kan imødegå den reaktionære og nationalistiske bølge, krisen også har fremprovokeret. Skabelsen af et alternativ er blevet endnu en påtrængende opgave.

Enhedslisten vil styrke EU-modstanden

Det spor vil Enhedslisten forfølge på flere måder. Vi vil fortsat søge at præge den danske holdning i Ministerrådet – om end det også med den nuværende regering er en kamp op ad bakke. Vi vil styrke arbejdet i fagbevægelsen for et svar på EU’s angreb, hvor høj arbejdsløshed og massive forringelser for de arbejdsløse er nøgleelementer er en strategi for øget løntrykkeri, som vi især har set konsekvenserne af i Tyskland. Vi vil sammen med venstrefløjspartier og sociale bevægelser i Europa gennemføre fælles kampagner for et socialt Europa.

Også valget til EU-parlamentet er afgørende for Enhedslisten. Enhedslisten stiller ikke op ved Europa-Parlamentsvalget, men anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU. Der er brug for en bred bevægelse af EU-modstandere, der vil forsvare velfærd og demokrati i Danmark og i Europa. Folkebevægelsen stiller op på en politik, der klart imødegår den strategi, EU-eliten lægger for dagen, og som vil styrke tendensen til at alt underordnes hensynet til erhvervslivets interesser, og som skridt for skridt underminerer demokratiet.

Enhedslisten har allerede et veludviklet samarbejde med Folkebevægelsen om EU-politikken, og ser frem til at det kan forbedres og udbygges i en ny valgperiode.