Fremmedhad er gift for arbejdernes solidaritet

Når krisen kradser, puster højrefløjen til hadet til ”de fremmede”. Indvandrere gøres til syndebuk for de sociale problemer, der reelt skyldes neoliberal politik og økonomisk krise. Når fattigdom og arbejdsløshed i Syd- og Østeuropa presser folk til at søge arbejde i Danmark, bliver det i den offentlige debat til det smagløse ”velfærdsturisme”. Fremmedfjendskheden fremmes af Dansk Folkeparti, Venstre og aviser der jævnligt kører kampagner mod sigøjnere, østeuropæiske arbejdere og muslimer. Vi ser også små grupper i nogle byer, som er inspireret af en nazistisk ideologi og som chikanerer og laver vold mod indvandrere, venstreorienterede, punkere og homoseksuelle. Vi ser den samme tendens i mange europæiske lande og en farlig vækst i tilslutningen til højrefløjen.

I Enhedslisten arbejder vi for solidaritet, overenskomster, bedre løn- og arbejdsvilkår og for at mindske de sociale forskelle. Kampen mod racisme og fascisme er forsvar af demokrati og fællesskab der fungerer. Vi fremmer alle brede, fredelige aktiviteter mod racismen i fagforeninger, på skoler og i boligområder. Vi anser vold som et uacceptabelt middel i den antiracistiske kamp. Vi opfordrer indvandrere og danskere til at organisere sig sammen og lave fælles aktiviteter.

Regeringen har sammen med Enhedslisten forbedret mulighederne for at få permanent ophold og for familiesammenføring med ægtefæller og børn. Men udlændingeloven er stadig grundlæggende den samme, som blev bygget op gennem 10 års borgerlig, fremmedfjendsk politik. Regeringen mener det er i sin orden. Men Enhedslisten vil videre. Vi vil rulle de fremmedfjendske stramninger i udlændingeloven tilbage. Vi ønsker at forenkle loven, fjerne gebyrerne og forkorte de meget lange sagsbehandlingstider i udlændinge-styrelsen.

Indvandrerne i Danmark skal have ordentlige vilkår for at fremme integrationen og mindske presset på lønningerne.

Enhedslisten kæmper for frihed i en verden, hvor man ikke bliver undertrykt på grund af oprindelse, etnicitet, religion og kultur.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 26. apr. 2014