Freden er truet


Freden er truet

Verden er ikke blevet et fredeligere sted i denne sommer. I Gaza har vi set den ulige kamp mellem Hamas og Israel, som har kostet tusindvis af mennesker livet – fortrinsvis civile palæstinensere.

I Ukraine har vi set hvordan den blodige borgerkrig fortsætter, ved angreb med luftvåben, raketter og artilleri på store byer og civile områder.

I Mellemøsten har den nye ”Islamiske stat” erobret store områder og indfører hård sharia- lovgivning, hvor den kommer frem og dræber tusindvis af mennesker. Og udfører udrensning af alle der ikke deler deres perverterede variant af Islam, og samtidig udfører brutale overgreb på kvinder .

Der er stærkt behov for en indsats for freden, for at stoppe udviklingen af krige og konflikter. Desværre er det ikke den kurs de vestlige lande med USA, EU og NATO i spidsen følger.

I alle de tre krigszoner har de vestlige lande – USA – NATO og EU landene et stærkt medansvar for at konflikten er blevet optrappet.

Israel er USA’s allierede og har gennem besættelsen, bosættelserne og bombardementerne udvist aggressioner, brud på folkeretten, manglende overholdelse af FN konventioner, ulovlige bosættelserog drab på civile i stort omfang – mens de fortsat får støtte fra USA og de europæiske lande. Konsekvensrettelse?

Ukraine er blevet en slagmark hvor Vesten og Rusland kæmper om markeder. Taberne er den ukrainske befolkning.

I Irak og Syrien bakkes ”Den islamiske stat” (IS) op af USA’s allierede Qatar, Saudi Arabien og Tyrkiet – og hele forudsætningen for krigen, er det kaos som den amerikanske besættelse af Irak har skabt. Ligeledes har Vesten i årevis holdt hånden over det upopulære Maliki-regime, som med korruption og undertrykkelse har stødt store dele af befolkningen fra sig. Derimod er det i de kurdiske områder i Irak og Syrien lykkedes at etablere samfund med sekulære og mangfoldige strukturer, der peger frem mod egentligt demokrati og fortjener vores støtte. Derfor kræver Enhedslisten også at PKK fjernes fra terroristen, stop for forfølgelse af kurdiske organisationer i Danmark, at der gives erstatning og en ny sendetilladelse til ROJ-TV og at PKK’s repræsentation i Danmark genoprettes.

Bag krigene ligger stridigheder mellem kapitalistiske stormagter om adgangen til arbejdskraft, markeder og naturressourcer, som gennem historien har ført til to verdenskrige og et utal af blodige konflikter. I dagens verden bliver dette skærpet af den økonomiske krise og den stærkt nyliberalistiske politik, der fører til øget ulighed og forstærkelse af autoritære og højreekstreme tendenser i samfundene.

Nato topmøde bruges til oprustning

Den 4-5. september er der NATO topmøde i Wales. USA og Storbritannien og NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen presser på for at NATO-landene skal øge deres militære budgetter. Til 2 % af Bruttonationalproduktet.

I Danmark bruger staten nu 1,4 % af bruttonationalproduktet eller 21 milliarder om året på militæret. Hvis det skal hæves til 2 % bliver det 9 milliarder mere om året. Yderligere planlægger Folketingsflertallet fra SF til Dansk Folkeparti at indkøbe nye kampfly for 30 milliarder kroner. Det står til at blive Danmarkshistoriens største offentlige indkøb og vil over årene løbe op i en samlet udgift på 150 mia kroner. Enhedslisten ønsker ikke oprustning og kampfly. I stedet ønsker vi at styrke velfærden, sikre grøn omstilling og at Danmark aktivt skal bidrage til en mere fredelig og retfærdig verden. Danmarks udenrigspolitik bør være aktiv omkring freds- og konfliktløsning frem for aktivt krigsdeltagende. Man kan ikke bombe sig til demokrati. Danmark skal være med til at skabe bedre vilkår for at befolkningen kan skabe demokrati ved at støtte demokratiske organisationer.

På dagsordenen på NATO mødet er også det som den britiske premierminister Cameron har kaldt ”Robust tilstedeværelse i øst” – NATO vil opruste i øst, bygge baser og opbygge både forsvars og angrebskapacitet i forhold til Rusland. Det er med til at gøre konflikten i Ukraine endnu mere farlig.

Rusland og vesten

Siden udbruddet af demonstrationerne på Maidan i Kiev har vi set hvordan såvel vesten gennem NATO og EU som Rusland har blandet sig aktivt og aggressivt. EU har pustet til de ekstreme ukrainske nationalister. Den ukrainske nationalisme har fremprovokeret en separatistisk bevægelse i øst, som har forsøgt sig med militær løsrivelse.

Ruslands anneksion af Krim var et aggressivt skridt som har øget den ukrainske angst for den russiske stat, og dermed den stærke ukrainske nationalisme. Enhedslisten kan således ikke støtte hverken de vestlige aggressive skridt, eller Ruslands aggressive skridt i Ukraine.

Vi kræver af alle parter i konflikten at de stopper væbnede operationer og undgår yderligere optrapning af situationen. Vi er imod undertrykkelsen fra de militære styrker og fra de væbnede militser. Konflikten må løses gennem forhandlinger og med politiske demokratiske midler. Vi ser den imperiale holdning i forhold til Ukraine, som vises fra alle de store magter som den afgørende faktor i den ukrainske krise. Det er de bevidst provokerende og krigeriske skridt fra USA, NATO og EU så vel som de aggressive skridt taget af Rusland.

Vi er imod den udemokratiske undertrykkelse af Det Kommunistiske Parti, venstrefløjen og andre demokratiske kræfter. Vi kræver en upartisk, international undersøgelse af skyderierne på Maidan, massakren i Odessa, nedskydningen af MH 17 og af alle andre forbrydelser begået under denne konflikt.

Vi er mod tilstedeværelsen af fascistiske styrker i statsapparatet i Ukraine og tilstedeværelsen af ekstreme højregrupper i de selvproklamerede republikker i Donetsk og Lugansk.

Vi er stærkt imod de kriseforanstaltninger – der bliver påtvunget Ukraine af EU og Den Internationale Valutafond, og vi støtter det ukrainske folks ret til at kontrollere dets egets lands ressourcer og dets ret til social beskyttelse.

Våben skaber ikke fred

I dag er freden langt fra noget vi kan tage for givet – der er flere alvorlige krige i gang – og vi risikerer der kommer flere. For Enhedslisten er kampen for fred derfor en central opgave.

Verden kan ikke gøres til et fredeligere sted, gennem oprustning. Våben skaber ikke fred!

I Østersøen og Norden ser vi en forøget oprustning bl.a. med danske kampfly i Estland. Det er den forkerte vej. Vi ønsker tværtimod at Norden går i spidsen for afspændingsinitaitiver og afrustning.

Vi er tilhængere af en meget aktiv dansk udenrigspolitik og ønsker at Danmark opprioriterer det humanitære og fredsskabende arbejde samt at vi bidrager mere til at hjælpe flygtninge fra verdens krigszoner.

Vi vil arbejde for at styrke at styrke fredsforskningen i Danmark så vi som samfund får en bedre forståelse af udviklingen i verden.

Først og fremmest kræver vi af de internationale magter, USA, Rusland, EU og NATO må stoppe deres reelle støtte til det krigsførende Israel, såvel som til de kæmpende parter i den ukrainske borgerkrig.

Vi støtter bestræbelserne på at lægge pres på de krigsførende lande. Det kan fx ske gennem en international boykot kampagne af varer fra Israel, stop for EU’s handelsaftale med Israel og gennem at stoppe våbeneksport, lån og økonomisk støtte til lande der fører angrebskrig.

Vi støtter arbejde på at opbygge fredsbevægelser for disse formål.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse august 2014