Forsvar den kommunale velfærd

Da Enhedslistens hovedbestyrelse d. 10. marts 2013 vedtog udtalelsen ”Nej til kommuneaftale”, sendte vi et klart signal til regeringen forud for forhandlingerne om Vækstplanen og kommunernes økonomi: Vi redder ikke regeringen.

”Regeringens vækstplan vil, hvis den vedtages, indebære, at der skæres 2,6 milliarder på den kommunale velfærd. Det betyder færre voksne i børnehaver og færre besøg fra hjemmehjælperen hos de ældre. Hovedbestyrelsen konstaterer, at en sådan aftale vil betyde, at Enhedslisten ikke kan stemme for en aftale om kommunernes og regionernes økonomiske rammer i 2014. Det betyder at regeringen som minimum må tilbageføre de 2,6 milliarder til velfærd i kommunerne eller søge et andet flertal.”

Desværre har regeringen placeret sine æg i de borgerlige partiers kurv. Ikke blot foreslog og vedtog de vækstplanen som nedjusterede det offentlige forbrug over en lang årrække, sænkede selskabsskatten, og finansierede det via to asociale reformer på kontanthjælp- og SU området. De fik også deres krav om nulvækst igennem i kommuneaftalen med den konsekvens, at den kommunale service uundgåeligt vil opleve minusvækst.

Regeringen og de borgerliges reaktionære folkeskoleforlig træder i kraft i august 2014. Derfor skal kommunerne allerede i august og september forberede reformen. Det betyder at der i hver kommune skal findes penge i budgettet til at realisere den nye lange skoledag. Det vil ramme lærerne, som KL & regeringen vil have til at undervise i snit 3 lektioner mere om ugen hvilket giver dårligere forberedelse og dårligere kvalitet i undervisningen.

De andre initiativer i folkeskolereformen er ikke fuldt finansierede, og det betyder at kommunerne risikerer at skulle tage penge fra andre områder.

Det er tydeligt at regeringspartiernes lokale folk håbede på en fredsommelig budgetforhandling til oktober at gå til valg på. De lokale kræfter er nu tvunget til at vælge om de vil forsvare nedskæringspolitikken i kommunerne eller om de vil bryde med regeringens asociale nedskæringspolitik.

Et frontalangreb på velfærden af denne karakter kan Enhedslisten ikke sidde overhørig. Det betyder, at frem mod kommunalvalget i november vil Enhedslisten på landsplan og ude i kommunerne konfrontere regeringspartierne med de massive besparelser, som kommunerne skal ud i, og vi vil fremlægge vores bud på ordentlig velfærd. Vi vil søge at samarbejde med de dele af regeringspartiernes kommunale rødder, som ønsker en anden politik lokalt og afviser nedskæringspolitikken.

Frem mod finansloven vil Enhedslisten også holde et skarpt fokus på nedskæringerne i kommunerne. Det er Enhedslistens holdning, at der er behov for en finanslov, som genopretter velfærden; ikke en som fastholder nedskæringskursen.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 22.-23. juni 2013