For sammenhold – mod racisme og opsplitning

Finanskrisen har hærget i Europa med arbejdsløshed, fattigdom og stigende ulighed i mange lande.

Krisen forstærkes af den stramme nyliberale økonomiske politik der er traktatfæstet i EU/eurozonen med finanspagten, som betyder at de herskende regeringer gennemfører nedskæringer og forringelser i de fleste lande.

Samtidig med den økonomiske krise i Europa stiger presset på grænserne i form af flygtninge og migranter. Mennesker der flygter fra krige som i Syrien, og migranter der flygter fra fattigdom og håbløshed.

Som svar på krisen forsøger højrekræfter at puste til fremmedfjendtligheden og skabe skel mellem flertallet og mindretal med anden etnisk oprindelse end dansk. Det sker på mange måder; fra at bruge social dumping til at skabe fremmedfrygt, kampagner der skal udstille minoriteter som ”nassere”, til åbent islamofobiske, antisemitiske og racistiske bevægelser og manifestationer. Når mennesker splittes i ”dem og os” efter religion/etnicitet svækkes modstanden mod forringelser af levevilkårene yderligere.

De tragiske terrorangreb i Paris og København risikerer at forstærke fremmedfjendtligheden og opsplitningen i samfundet.

Enhedslisten ønsker ikke at menneskers muligheder indskrænkes, eller at man møder diskrimination på baggrund af hudfarve, køn, religion, etnisk baggrund, seksualitet eller handikap. Enhedslisten kæmper imod diskrimination og racisme, uanset hvor og hvordan den manifesterer sig.

Enhedslisten slås for sammenhold på tværs af alle etniske og kulturelle skel, for at bekæmpe fattigdom og skabe arbejde til alle.

Enhedslisten bekæmper højrekræfterne

Enhedslisten kæmper mod alle højreekstreme bevægelser, uanset om der er tale om islamofobiske eller antisemitiske kræfter som dæmoniserer muslimer eller jøder eller mennesker med andre religiøse overbevisninger. Enhedslisten ønsker brede, folkelige ikke-voldelige mobiliseringer, og ligger særlig vægt på at arbejderbevægelsens partier og organisationer en del af det antiracistiske arbejde.

Derfor bakker Enhedslisten bl.a. op om FNs internationale dag mod racisme og opfordrer til aktiviteter om dette i hele landet.

Enhedslisten slås for en anstændig og solidarisk udlændingepolitik

Mens hundredetusinder af mennesker er på flugt fra borgerkrig, terror og islamisk stats hærgen i Syrien, vælger regering og folketingsflertal at begrænse flygtninges adgang til familiesammenføring. Det rammer i høj grad børn, som ikke får mulighed for at være sammen med deres familier i sikkerhed i Danmark.

Enhedslisten arbejder målrettet politisk for at Danmark skal behandle flygtninge fra krig, terror og forfølgelse anstændigt, herunder især sikrer børns rettigheder.

Enhedslisten kæmper for at sikre udlændinges rettigheder; f.eks. gennem afskaffelse af 24 årsreglen, bedre muligheder for familiesammenføring, lettere adgang til statsborgerskab for unge som er født og/eller opvokset i Danmark, og afbureaukratisering af udlændingeloven.

Enhedslisten arbejder mod social dumping og for sociale klausuler

Når arbejdsgivere bruger udenlandsk arbejdskraft til at dumpe lønnen er det ikke bare en trussel mod løn og arbejdsvilkår. Der er risiko for, at vreden over udnyttelse rettes mod udlændingene i stedet for de arbejdsgivere, der udnytter dem.

Kampen mod social dumping er derfor også en antiracistisk kamp – og er en central kamp for Enhedslisten

Udtalelse vedtaget på HB-mødet d. 7. marts 2015