Finansloven har endelig fokus på sundhed – det er godt, men der skal flere penge til

Så faldt finansloven for 2022 på plads og med flere gode aftryk fra Enhedslisten. Blandt andet får vi nu en milliard i en akutpakke til sundhedsvæsenet. Det er godt, selvom vi i Enhedslisten gik til forhandlinger med det dobbelte beløb. Det er umiddelbart nødvendigt, og vi har en forventning om, at det skal komme en bred del af medarbejderne til gode. Én milliard er dog ikke et udtryk for rettidig omhu – sundhedsvæsenet har været under pres meget længe. Derfor er én milliard for lidt, og det kommer alt for sent.

Vi er glade for, at regeringen endelig anerkender, at der er store problemer i vores sundhedsvæsen. Kampen for de mere strukturelle problemer fortsætter. Vi kæmper videre for et opgør med uligeløn og tjenestemandsreformens uretfærdige lønhierarki. Der er tale om en såkaldt vinterpakke, så pengene skal bruges nu og ikke strækkes over hele 2022. Pengene skal gå til fastholdelse og rekruttering, og vil derfor forhåbentlig komme store og brede medarbejdergrupper til gode. Det betyder også, at det ikke skal gå til overarbejde. Vores medarbejdere i sundhedsvæsenet er allerede pressede.

På fødeområdet er der afsat 100 millioner, som over tid bliver til 150 millioner om året Rammen for hvad pengene skal bruges til er endnu ikke på plads, men vi vil kæmpe for, at der kommer flere jordemødre. For uden jordemødre kan vi ikke sikre de gode rammer for vores fødende og deres nye familier. Rekruttering og ikke mindst fastholdelse er derfor også her essentielt. Der er særskilt afsat penge til en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet. Det er godt for at vi har det rette udgangspunkt for at sikre at gøre dét, der virker.

Emilie Haug Rasch kommende regionsrådsmedlem og politisk ordfører for Enhedslisten Region Hovedstaden:

  • Nu er der afsat en milliard, og de skal ud på hospitalerne hurtigst muligt. Der skal gives et stort fastholdelsestillæg til en bred gruppe af medarbejdere henover vinteren. Vi vil lægge vægt på, at pengene fordeles på en retfærdig måde i samarbejde med de faglige organisationer.
  • Jeg forstår godt, at flere fra sundhedspersonalet mener, det er alt for lidt. De er også nervøse for, om pengene kommer til at gå til over- og merarbejde. Det kan jeg godt forstå. De her penge skal komme den brede gruppe tilgode og ikke bare lappe huller, hvor det står værst til.
  • Vi har længe vist, at der skulle rettes op på fødeområdet. Det har både de fødende og jordemødrene råbt op om. Nu sker der noget, og jeg håber virkelig, at det vil hjælpe både i forhold til arbejdsforholdene for jordemødrene og for, at de fødende får en god fødsel med overskud og en god start på familielivet. Det skal komme medarbejdere og fødende tilgode og skal kunne mærkes.
  • Jeg er rigtig glad for, at vi nu også skal kigge på normeringer på fødeområdet. Det skal blive bedre for ellers ender vi med ikke at have nogle jordemødre på vores hospitaler. Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor jordemødrene har lyst til at arbejde og hvor deres faglighed bliver understøttet bedst muligt.

Læs hele historien HER