Finanslov og principprogram

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 8.-9. sep. 2012. Af Søren Egge Rasmussen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen holdt den 8-9. september igen et to-dages møde for at nå opgaverne. Forventningerne til Enhedslistens deltagelse i finanslovsforhandlinger er store. Ikke mindst fra de mange tusinde, der står til at ryge ud af dagpengesystemet, hvis politikerne ikke skaffer de nødvendige jobs eller ændrer reglerne.

Finanslov og principprogram

Hovedbestyrelsen kom via et grundigt gruppearbejde frem til et foreløbigt forhandlingsmandat til folketingsgruppen. Mandatet er fortroligt, men sagt mellem os to, så indeholder mandatet krav om at bekæmpe arbejdsløshed og arbejde for at sikre flere grønne arbejdspladser. Der ligger en meget konkret opgave med at sikre, at ingen falder ud af dagpengesystemet fra nytår. Løsningen kan Enhedslistens 12 folketingsmedlemmer bedst opnå, hvis vores 9.500 medlemmer aktivt deltager i vores medlemskampagne ”Ret til tryghed – Ret til arbejde”. En del af den kampagne kan være at mobilisere til demonstration ved folketingets åbning den 2. oktober. Hovedbestyrelsen kommer på sine kommende møder til at forholde sig til resultaterne af finanslovsforhandlingerne. Forhandlingerne bliver svære, fordi regeringens udspil kun rummer en realvækst på 0,1 % i det offentlige forbrug. Ydermere er det som at putte gift i kaffen til forhandlingerne, når regeringen vil droppe resultater fra sidste års finanslov, bl.a. 500 mio. til energirenovering. Hvis regeringen ikke overlever finanslovsforhandlingerne, har Hovedbestyrelsen nu vedtaget et budget og plan C for en hurtig valgkamp. Nye pressefotos er taget, og vi er klar til finanslov og valgkamp. Hovedbestyrelsen vedtog udtalelsen: Finansloven skal gøres solidarisk. Læs den på hjemmesiden.

Årsmødet 2012 besluttede både, at der skal udarbejdes et nyt program, og at der skal ske en ajourføring af principprogrammet. Målet er et debatoplæg, som kan behandles på årsmødet i 2013. Hovedbestyrelsen har nedsat en skrivegruppe, og planen for skriveprocesserne afklares på næste hovedbestyrelsesmøde. Ønsket om et nyt program var udbredt, og længden kan være væsentlig kortere uden at smide vedtagen politik ud med badevandet. Principprogrammet skal gerne give læseren en opfattelse af, at det solidariske, socialistiske samfund, vi vil skabe, er bedre end det nuværende kapitalistiske.

Og så besluttede vi også at starte debatten om, hvorvidt Enhedslisten skal stille op til EU-parlamentsvalget i 2014. Alle var enige om, at formålet er at nå frem til, hvordan vi bedst styrker EU-modstanden.