Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion

Vindmølle-industrien har fremgang og solide overskud. Alligevel fyrer vindmøllegiganten Vestas over 2.000 medarbejdere. Det er blevet for dyrt at producere vindmøller i Vesteuropa, lyder det fra Vestas koncernens ledelse. Det er langt billigere i Asien. Firmaet har blikket stift rettet mod aktionærer interesser.

Der er imidlertid en side af historien, som er mørkelagt. Koncernens overskud er skabt gennem samfundets finansiering af kvalificerede medarbejdere, gennem de lokale kommuners organisering af den nødvendige infrastruktur, gennem offentlig forskning og viden, og ikke mindst gennem de værdier, som de ansatte løbende har skabt. Alligevel drejer Vestas nøglen om uden at tøve.

Arbejderbevægelsen står ved en korsvej. Skal det danske arbejdsmarked være en legeplads for de internationale koncerner og deres aktionærinteresser, eller skal der skabes en demokratisk modmagt? Enhedslisten mener det sidste. Vestas-sagen viser, at der er behov for skarpe indgreb overfor virksomheder, der udnytter fællesskabets støtte til forskning, infrastruktur og uddannet arbejdskraft.

Vestas og andre internationale virksomheder (med mere end 50 ansatte), der fyrer medarbejdere ved at udflage til udlandet, skal:

  • oprette en fyringspulje, der dækker medarbejdernes videreuddannelse med fuld løn i 1 helt år og styrker en alternativ produktion under de ansattes og lokalsamfundets kontrol.
  • overdrage produktions-, forsknings- og kontorfaciliteter til stat eller kommune uden kompensation

Men hvis massearbejdsløsheden skal nedbringes, må vi handle før skaden er sket. Det er nødvendigt samtidig at styrke en alternativ produktion under de ansattes og lokalsamfundets kontrol, der tager hensyn til medarbejdernes jobsikkerhed og samfundets behov for bæredygtighed:

  • Staten må oprette offentligt ejede produktionsvirksomheder og forskningscentre inden for vind-, sol-, bølgekraft, energibesparelser og geotermi. De kan placeres i udvalgte provinsbyer og skal fungere under de ansatte og slutbrugernes kontrol.
  • Staten må samtidig gennemføre en omfattende udbygning af infrastrukturen med vedvarende energi – herunder en omstilling til bæredygtig transport og boligmasse – for at sikre, at den offentlige klimaindustri er sikret afsætning.

Der er behov for en stærk social bevægelse for at tvinge magthaverne til de nødvendige indgreb. Fagbevægelsen spiller her en central rolle. Selvom behovet for markante indgreb er akut, rejser fagbevægelsens ledere ikke af sig selv de nødvendige krav. Det er derfor en central opgave for Enhedslisten i den kommende tid at arbejde for at fagbevægelsen rejser de nødvendige krav om indgreb overfor udflagning og offentlige klimajobs.
Vi opfordrer alle vore medlemmer til at tage emnet op i deres fagforeninger og andre steder. Samtidig vil Enhedslisten rejse vores krav overfor medlemmerne i S og SF i Folketinget

Vedtaget på HB mødet den 6. november 2010.