Indlæser Begivenheder

Valgmøde Agersø – Panel: Helene Gerup

Varighed

tirsdag 12. okt '21 19:30 – tirsdag 12. okt '21 22:30

Adresse
Tilmeld dig nu

Agersø er som et lille, aktivt samfund en vigtig del af hele kommunens identitet, erhvervsliv og turisme.  Ved de foregående kommunalvalg i 2017 og 2014 afholdt Agersø Beboerforening vellykkede valgmøder med repræsentanter fra forskellige politiske partier. Valgmøderne tilbød en platform for at diskutere politiske emner, som har almen interesse for øens beboere. Vi vil gerne i år gentage succesen og håber på en bred deltagelse fra de forskellige partier.
Alle er selvfølgelig velkomne til at sige, hvad de har på hjertet, men for at sikre en nogenlunde ensartet diskussion, vil vi foreslå, at kandidaterne som et minimum forholder sig til de indsatsområder, som den kommunens nye ø-politik fra august 2020 omhandler: færgedrift, infrastruktur, bolig og bosætning, offentlig service, erhvervs- og turismeudvikling, natur og bæredygtighed, kultur og fritid, samt demokrati.
Der er færge fra Stigsnæs kl 19.00 og tilbage igen kl 22.30.