Indlæser Begivenheder
iStock

temamøde om social ulighed i sundhed

Varighed

10. juni 19:00 – 10. juni 21:15

Adresse

Sundhedspolitisk Udvalg inviterer til temamøde om social ulighed i sundhed. Oplægsholdere vil være professor Finn Diderichsen og sundhedspolitisk ordfører Pernille Skipper.

Hvorfor er dette vigtigt for dig?

Alle har ret til et godt og langt liv med så lidt sygdom som muligt. Men i dag rammes de borgere, som har den laveste indkomst og de korteste uddannelser, langt hårdere end den rigeste og den mest veluddannede del af befolkningen. Enhedslisten kæmper for et mere lige samfund og et opgør med fattigdom. Fattigdom fører til afsavn og dårligere betingelser for at kunne leve et sundt liv.

Derfor er vi optaget af de vilkår, der påvirker menneskers muligheder. Enhedslisten arbejder målrettet for tiltag, der mindsker den sociale ulighed i sundhed. Både inden for skole-, arbejdsmarkeds- og boligområdet. Vi stiller forslag om et bedre arbejdsmiljø og et stærkere Arbejdstilsyn, fordi vores arbejdsliv har stor indflydelse på vores muligheder for sundhed. Vi kommer heller ikke uden om at ændre på, hvordan samfundet påvirker vores livsstil, så længe cigaretter og alkohol er relativt billigt, mens økologi er dyrt. Og sundhedsvæsenet kan også bidrage.

Baggrunden for mødet

Sundhedsstyrelsen har efteråret 2020 udgivet rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”.  Den beskriver, hvor man kan sætte ind for at nedbringe social ulighed i sundhed og bygger på en systematisk gennemgang af den eksisterende viden. Rapporten er udarbejdet af forskere fra Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Rapporten kommer med anbefalinger i forhold til børns tidlige udvikling og uddannelse, arbejdsliv, indkomst, miljø og sundhedsadfærd samt anbefalinger for sundhedsvæsenet, socialt arbejde og rehabilitering. Overordnet viser rapporten, at generelle indsatser, hvor der også arbejdes med de fysiske og sociale omgivelser, kan reducere ulighed i sundhed.

Sundhedsvæsenet kan ikke sikre lighed i sundhed alene. Det kræver et bredt samarbejde på tværs mellem mange forskellige sektorer, beskrives det i rapporten, som kan hentes på dette link:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Indsatser-mod-ulighed

På Sundhedspolitisk udvalgs hjemmeside findes en del andet stof om sundhedsforhold og ulighed i sundhed, foruden Enhedslistens egne programmer og udspil på sundhedsområdet: www.sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk

Formål med mødet

Temamødet skal have til formål at uddybe vores viden i Enhedslisten om den socialt betingede ulighed i sundhed for dermed at sætte perspektiv i relevante indsatser til at skabe øget lighed i sundhed og derigennem skærpe Enhedslistens politik på en række områder.

De strukturelle årsager til ulighed i sundhed ligger nemlig i høj grad i andre samfundssektorer, f.eks. børn, uddannelse og arbejdsmarked. Temaet berører dermed flere af Enhedslistens faglige udvalg og – i Folketinget – ordførerområder.

Repræsentanter for Enhedslistens faglige udvalg inden for velfærdsområderne vil derfor blive indbudt til at deltage.

Program

19.00: Velkomst v. Margit Velsing Groth, kontaktperson sundhedspolitisk udvalg

19.05 –19.35: Oplæg ved professor Finn Diderichsen: Hvorfor skal vi gøre noget ved social ulighed i sundhed, og hvordan kan kommuner og regioner bidrage? Finn Diderichsen er hovedforfatter til rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”.

19.35 – 20.00: Debat med Finn Diderichsen

20.00 – 20.10: Pause

20.10 – 20.30: Oplæg ved sundhedspolitisk ordfører Pernille Skipper om indsatsen mod ulighed på sundhedsområdet, forslag til kommunale og regionale initiativer til bekæmpelse af ulighed i sundhed, og rammerne i form af national lovgivning, f.eks. om folkesundhed.

20.30 – 21.00: Debat med Pernille Skipper

21.00 – 21.15: Opsamling af debatten med fokus på mulige initiativer op til kommune- og regionsrådsvalget.
Endvidere drøftelse af et opfølgende temamøde med fokus på et konkret eksempel på kommunal-regional indsats, udviklingsprogrammet ”Broen til bedre sundhed”, der skal skabe bedre folkesundhed og mere lighed i sundhed på Lolland-Falster.

Tilmelding

Tilmelding til mødet vil vi gerne have senest mandag den 7. juni 2021 til Niels-Erik Aaes på mail: [email protected]

Zoom-link vil blive udsendt til de tilmeldte 1-2 dage før mødet.