Indlæser Begivenheder

Temamøde om psykiske sygdomme og lidelser

Varighed

torsdag 25. feb '21 19:00 – torsdag 25. feb '21 21:15

Adresse
Tilmeld dig nu

Temamøde om psykiske sygdomme og lidelser
Enhedslistens sundhedsudvalg holder temamøde om psykiske sygdomme og lidelser. Der er bl.a. ved oplægsholdere: Professor Merete Nordentoft og Pernille Skipper:
Mødet holdes torsdag 25 februar kl. 19-21.15 og det foregår på zoom, tilmelding, senest 24.2 til [email protected]
Hvordan skal vi forstå, forklare, forebygge og behandle psykiske sygdomme og lidelser?
Tanker om og ideer til en ny 10 årig handlingsplan for psykiatri
Folketinget skal i gang med at formulere en ny 10 årig handlingsplan for psykiatrien.
Baggrunden er bl.a. at vi har set en betydelig stigning i omfanget af psykiske lidelser i befolkningen i de senere år. Samtidig har psykiatrien længe været underfinansieret og haft behov for flere ressourcer.
Der ligger allerede flere forslag til indholdet af en sådan plan bl.a. fra 44 organisationer og foreninger (”Psykiatriløftet”) og fra Lægeforeningen (se hjemmesiden: sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk). Hvad skal være Enhedslistens fokus i en sådan plan?
Vi har inviteret professor og psykiater Merete Nordentoft til at give inspiration til EL’s arbejde med planen. MN har for nylig udgivet bogen: ”Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri?” og er medforfatter til adskillige rapporter om psykiske lidelser, herunder den seneste om mental sundhed og sygdom blandt børn og unge. MN har lang erfaring som psykiater.
Efterfølgende vil vores nye sundhedsordfører, Pernille Skipper, orientere om hvor langt man er i forhandlingerne og hvad EL’s foreløbige tanker er.
Som udløber af mødet ønsker vi at nedsætte en følgegruppe, som er interesseret i at give input til planen.
Margit Velsing Groth og Niels-Erik Aaes, kontaktpersoner i Sunhedsudvalget
Tilmelding senest 24/2 til Niels-Erik Aaes på adressen: [email protected] Så får du tilsendt et link til mødet