Indlæser Begivenheder

Socialistisk Klasseanalyse #1

Varighed

23. oktober 19:30 – 23. oktober 21:30

Adresse
Tilmeld dig nu

I denne nye møderække om socialistisk klasseanalyse vil vi bygge videre på indholdet i møderækken i efteråret 2023, men nu vil vi se dybere og bredere på den socialistiske klasseanalyse, men fortsætte med at tage udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med fagligt arbejde. 
Vores ambition er, at når møderækken er gennemført, vil deltagerne opleve at have fået bedre redskaber til at analysere klassekampen og til at tage debatten med kollegerne om, hvad arbejderklassens rolle er i samfundet. 
Underviser: Finn Sørensen  – fra 1987 til 2005 formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening København, og fra 2005 og til 2011 næstformand i 3F’s Industri og Service København. Medlem af folketinget for Enhedslisten 2011 – 2019 med arbejdsmarked og socialområdet som vigtigste ordførerskaber.
 
Møderækken vil blive gennemført på zoom over fire aftener
Møde 1: Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 19.30 – 21.30
Tema: Socialistisk klasseanalyse – hvad, hvorfor og hvordan?
På det første møde skal vi arbejde med nogle grundlæggende spørgsmål og begreber: Hvad er klassekamp, og hvilken betydning har den for samfundets udvikling? Hvorfor er det nødvendigt med en socialistisk klasseanalyse, hvad kan den bruges til, og hvordan sikrer vi, at den giver os det rigtige billede af samfundet? Hvordan definerer vi klasserne, hvem er de vigtigste klasser og lag i et moderne kapitalistisk samfund, i verden og i Danmark i dag?  Og hvad er arbejderklassens historiske rolle i dagens kapitalistiske verden?
Møde 2: Onsdag d. 6. november 2024 kl. 19.30 – 21.30
Tema: Arbejderklassen i Danmark
På møde 2 skal vi dybere i forståelsen af arbejderklassen. Ikke kun hvem den udgøres af, sådan rent objektivt, men også hvordan arbejderklassen opfatter sig selv. Vi skal se på, hvordan arbejderklassen historisk set har sat sit præg på samfundets udvikling. Vi skal undersøge, hvorfor arbejderne ikke betragter aktiv klassekamp og socialistisk politik som det ”første valg”. Og vi skal undersøge de vigtigste modsætninger i arbejderklassen i dag, og hvad vi som socialister kan gøre for at skabe samling. 
Møde 3: Onsdag d. 20. november kl. 19.30 – 21.30
Tema: Statens rolle i klassekampen
På møde 3 skal vi undersøge statens og lovgivningens rolle. I Danmark er der meget vide rammer for anvendelsen af strejkeretten, det er for eks. fuldt lovligt at strejke, selv  når det er overenskomststridigt. Men når en gruppe arbejdere for alvor går til modstand, så støder de alligevel ind i en række barrierer i form af det arbejdsretslige system, diverse lovgivning og politiets indgriben. Hvad siger det om statens rolle i klassekampen, og hvordan skal vi som fagligt aktive socialister agere i forhold til det?
Møde 4: Onsdag d. 4. december kl. 19.30 – 21.30
Tema: Klasseanalysen i praksis
På møde 4 skal vi undersøge, om det vi har lært om klasseanalysen, kan bruges til i praksis. Deltagerne får nogle hjemmeopgaver, og forbereder en præsentation af de løsninger de når frem til. Det kan være opgaver i retning af: Lav en klasseanalyse af den virksomhed du arbejder i. Lav en klasseanalyse af det lokalområde, du bor i. Alt sammen for at finde ud af, hvad mulighederne er for at samle arbejdere og allierede grupper til en konkret kamp. 
 
Tilmeld dig møderækken ved at svare på dette spørgeskema