Indlæser Begivenheder

Repræsentantskabsmøde

Varighed

13. juni 0:00 – 13. juni 0:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Repræsentantskabsmøde i Region Midtjylland samt i forlængelse heraf delegeretmødet til valg af supplerende folketingskandidater for de to storkredse. Valg af delegerede foregår på afdelingernes møder, hvor alle medlemmer er inviteret. Inden 1. maj meddeles navne og adresser på de delegerede og suppleanter til regionsbestyrelsens kontaktperson eller regionssekretæren. Indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsorden jf. vedtægterne.