Indlæser Begivenheder

AFLYST!!! Regionalplanlægning i hovedstadsområdet

Varighed

onsdag 28. sep '22 19:30 – onsdag 28. sep '22 21:30

Adresse
Tilmeld dig nu

For Enhedslistefolk i kommunerne i Region Hovedstaden og (dele af) Region Sjælland, samt TMU baggrundsgruppen i København.
Vi afholder et møde omkring regionalplanlægning i det udvidede hovedstadsområde.
Mødet afholdes i Hovedkassen på Københavns Rådhus. (Indgang fra bagsiden af Rådhuset)
Mødet er både en opfølger på det regionale Enhedsliste-møde vi afholdt den 19. marts og samtidig et udvidet TMU baggrundsgruppemøde med regionale deltagere, som vi tidligere har aftalt i TMU baggrundsgruppen i København. Kaj Jessen, Karl Vogt og Klaus Goldschmidt Henriksen har planlagt mødet og fundet det mest hensigtsmæssigt at slå de to møder sammen.
Målet med mødet er at få udviklet vores politik omkring byudviklingen i København i sammenhæng med region Hovedstaden og Sjælland med henblik på udspil og konkrete forslag.
Vi foreslår, at vi på dette møde (og et par opfølgende møder senere på efteråret, det første den 8. november kl 17 til 21) arbejder os igennem tre hovedspørgsmål:
Hvad er Enhedslistens visioner for det udvidede hovedstadsområde?
Hvad er de største udfordringer i forhold til at realisere visionen? Hvad er vores særligt prioriterede områder?
Hvilke muligheder har vi for at sætte gang i en fornuftig regional udvikling? Hvem kan gøre hvad (kommuner, regioner, Folketing)?
Vi forsøger at finde en faglig stærk og progressivt tænkende byplanlægger til at komme med et inspirerende og fagligt stærkt indspark til vores møde.
Meld gerne tilbage til Klaus om du kommer / ikke kan komme, så vi får et overblik over, hvor mange vi bliver.
Klaus Goldschmidt Henriksen: 26 18 26 84