Indlæser Begivenheder

Overenskomstsystemet på det offentlige område

Varighed

11. oktober 19:00 – 11. oktober 21:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Første møde i Møderække A, som består af fire zoom møder i efteråret 23. Deltagerne skal helst deltage i alle fire møder.
Indholdet af dette møde er:
– Kort gennemgang af historien og de vigtigste spilleregler
– Diskussion: Er den danske overenskomstmodel værd at forsvare – muligheder og begrænsninger.
– Hvad er arbejdsmarkedspolitikkens og anden lovgivnings betydning for styrkeforholdene mellem arbejde og kapital?
Ansvarlig Finn Sørensen 
Se hele uddannelsesplanen her: https://faglig.enhedslisten.dk/uddannelsesplan-for-efteraaret-2023/
Tilmelding til [email protected]