Indlæser Begivenheder

Ordinær generalforsamling

Varighed

24. april 10:30 – 24. april 15:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Vi holder vores ordinær generalforsamling, lørdag d. 24. april kl. 10.30. Vi satser stærkt på, at vi kan holde den ved fysisk fremmøde.
Bilag til generalforsamlingen sendes ud senere.
Dagsorden for generalforsamling
Navnerunde 
Valg af dirigent og referent.
Beretning
a) Bestyrelsen
b) Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
c) Valgkampsgruppen 
 
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
a) Forslag om valgbutik stillet af valgkampsgruppen (forslag kommer senere)
b) Valg af byrådskandidater plads 5-10 på kandidatlisten
Hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget på plads 5-10, så skriv til bestyrelsen på [email protected] senest d. 11. april. 
Bestyrelsen laver et forslag til kandidatliste på bestyrelsesmødet d. 12. april. På generalforsamlingen er der muligt at komme med ændringsforslag til kandidatlisten. 
c) Arbejdsplan
Budget for det kommende år.
Valg
a) afdelingsbestyrelse
https://aalborg.enhedslisten.dk/vaer-med-i-bestyrelsen/ 
b) kommunalpolitisk baggrundsgrupper
https://aalborg.enhedslisten.dk/den-kommunalpolitiske-baggrundsgruppe-har-brug-for-dig/ 
Der skal vælges 6 personer
c)  Bestyrelsen Rød Fond Aalborg
Der skal vælges 2 personer. Der er kønskvotering. 
d)  Revisor
Evt