Indlæser Begivenheder

Medlemsmøde

Varighed

tirsdag 9. feb '21 19:00 – tirsdag 9. feb '21 21:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Mødet vil hovedsagligt blive afholdt som virtuelt zoom-møde med et fysisk fremmøde på maks 5 personer, medmindre forsamlingsloftet hæves d. 7. februar.
Vi opfordrer derfor alle, der kan, til at deltage på zoom.
Ønsker man at møde fysisk frem, skal man tilmelde sig til:
Preben Petersen, kontaktperson
[email protected]
tlf. 28970555 / 55777242
Så må vi se, hvad der er muligt at gøre.
Zoom-link til mødet sendes ud til alle et par dage før mødet.
Det er helt klart meget vanskelige forhold at gennemføre et møde under. Derfor er generalforsamlingen også udsat, indtil videre på ubestemt tid.
Forslag til dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Diverse orientering.
bl.a. om situationen i vores gruppe i regionsrådet, hvor Jørgen Holst har meldt sig ud og er blevet løsgænger. Bruno orienterer.
3. Valg af 4 medlemmer til repræsentantskabet i Enhedslisten Region Sjælland.
4. Kommunalpolitisk:
Havnens fremtid – en endelig stillingtagen er snart nødvendig.
Valgkamp: skal vi foreslå de andre partier at droppe valgplakater ved det kommende valg?
5. Eventuelt.