Indlæser Begivenheder

Generalforsamling

Varighed

torsdag 8. apr '21 19:00 – torsdag 8. apr '21 21:30

Adresse
Tilmeld dig nu

Generalforsamling I Enhedslisten Frederikshavn-Læsø d. 8. april kl. 19 på
zoom. Der kommer link til alle medlemmer inden mødet.
pkt.1 Valg af dirigent og referent.
pkt.2 Arbejdsudvalgets beretning
KomPol Udvalg
Dyrevelfærdsgruppen
Familiepolitisk Gruppe
Klimagruppen
Cafe´gruppen
pkt.3 Godkendelse af det reviderede regnskab
pkt.4 Indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag. Alle medlemmer kan
selvfølgelig stadig stille forslag, men det er ikke sikkert de kommer rundt til
medlemmerne, men kan stilles på generalforsamlingen.
pkt.5 Arbejdsplan for det kommende år.
pkt.6 Budget
pkt.7 Valg af kontaktperson, kasserer, revisor og 3-7 personer samt evt. en
suppleant til arbejdsudvalget (AU)
pkt.8 Evt.
Hermed er den egentlige generalforsamling slut, men vi fortsætter mødet som
medlemsmøde, hvor der er 2 punkter.
1. Valg af 2 delegerede og 1 suppleanter og ekstra-suppleant(er) til årsmødet i
Enhedslisten d. 22.-24. maj. Alle medlemmer kan stille op til disse valg.
2. Afgøre konkurrencen om Navn til vores ”hus” i Th.Bergsgade. Dette har
været udskudt meget længe, fordi vi håbede på, at det kunne foregå på et
rigtigt fysisk medlemsmøde.