Indlæser Begivenheder

Medlemsmøde

Varighed

tirsdag 6. apr '21 19:00 – tirsdag 6. apr '21 19:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Forslag til dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Den kommunalpolitiske valgkamp.
Bl.a:
Oprettelse af valgkampsgruppe og diskussion af dennes opgaver.
Budget for valgkampen.
3. Årsmødet 22.-24.maj.
Gennemgang af hovedpunkter til årsmødet, først og fremmest hovedforslaget om partiets organisatoriske udvikling.
Bruno Jerup lægger op til debat. Årsmødehæftet kom ud med seneste udgave af medlemsbladet. Kan også findes på den centrale hjemmeside.
Baggrundspapir til forslaget er udsendt.
Valg af delegerede til årsmødet.
Vi kan vælge 3 delegerede og 1 suppleant, som skal deltage.
Ligesom årsmødet i 2020 bliver det virtuelt. Så gruppen fra Næstved mødes lokalt.
Hvis du ønsker at deltage i årsmødet, men ikke kan deltage i medlemsmødet, så giv mig besked.
4.Eventuelt.
Zoom-link og praktiske anvisninger til medlemsmødet udsendes nogle dage før mødet.
Preben Petersen, kontaktperson.
55777242/28970555