Indlæser Begivenheder

Kommunalpolitisk møde

Varighed

tirsdag 23. mar '21 19:00 – tirsdag 23. mar '21 21:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Bemærk hvis du mangler info eller har udfordringer med at finde de forsk. emner så kontakt gerne webmaster!
Kort nyt om aktuelt, samt vedlagt referat fra medlemsmødet torsdag d. 4/3, referat fra Dyrevelfærdsgruppen og 3 pjecer som Dyrevelfærdsgruppen har lavet, og pressemeddelelse om chikane mod Enhedslistens lokaler.
Som du kan se, er der fare for at, Frederikshavn Kommune og alle kommuner bliver tvunget til at udlicitere deres affaldsforbrændingsanlæg og selve affaldet i de kommende år.  Det vil Enhedslisten forsøge at rejse modstand imod i håbet om at forhindre det.
Pt samarbejder jeg med Christina Lykke fra SF om at lave et fællesforslag til Byrådet i denne måned om at protestere imod udliciteringen. Vi vil også skrive læserbreve enten hver for sig eller fælles.
Der forgår for tiden en debat i de lokale medier om takststigningen af forældrebetalingen og normeringer i daginstitutionerne.
Lovgivningen er sådan, at kommunerne må tage 25% i forældrebetaling af kommunens udgift til dagtilbud. Det gør de fleste kommuner, men det er forskelligt om de 25 % bliver brugt til normeringer. Frederikshavn har også en bestemmelse om at forældrene altid betaler 25 % af udgiften.
Vi har spurgt ind til og fået overbevisende svar om, at al forældrebetalingen i vores kommune går til normeringer.  Derfor stemte El for at godkende taksterne for 2021, men gjorde opmærksom på, at taksterne er blevet for høje, og at vi mener, der fremover skal tages stilling til, om bestemmelsen om 25 % forældrebetaling skal laves om. Det synes vi, der har diskuteret det i afdelingen, at den skal. Vi kan tage med til budgetforhandlingerne, at taksterne fra nu af og i de kommende år ikke må stige. Det ville betyde, at en større og større del af udgiften til børnepasning skal betales af kommunekassen, for senest i 2024 skal der være minimumsnormeringer i alle kommuner uanset, hvad forældretaksten er.
Det kan også være et valgtema for os at få minimumsnormeringer nu – uden højere takster.
Udvalgsformanden for Børne- og Ungdomsudvalget har lovet at behandle vores forslag om at søge undervisningsministeriet om fritagelse for de nationale test for skolebørnene dette forår på udvalgsmødet d. 9/3.  Så interesserede kan se referatet dagen efter, altså på onsdag d. 10.
Der er Kommunalpolitisk d. 22/3 kl 19-21 på zoom
Der er Generalforsamling d. 8/4 kl. 19-21:30. Vi ved endnu ikke om det bliver fysisk.
Røde hilsener fra Arbejdsudvalget/
Ida Skov, [email protected], mob:61246910