Indlæser Begivenheder

generalforsamling og delegeretmøde i Enhedslisten Indre Nørrebro – Den Røde Firkant

Varighed

tirsdag 22. mar '22 18:30 – tirsdag 22. mar '22 21:30

Adresse
Tilmeld dig nu

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent. 18.30-18.45
2. oplæg EU-program 18.45-19.15
3. debat og valg af delegerede til årsmødet 19.15-20.00
Pause
4. Bestyrelsens skriftlige politiske og økonomisk beretning 20.15-20.45
5. Godkendelse af det reviderede regnskab 20.45-20.50
6. Budget for det kommende år. 20.50-20.55
7. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. 20.55-21.15
8. Valg af koordinationsgruppe, intern kritisk revisor, repræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen repræsentant samt suppleant til regionsrepræsentantskabet 21.15-21.30
9. Eventuelt.
Beretning og forslag til arbejdsplan fra bestyrelsen vil blive udsendt til medlemmer, regnskabet og budget vil ligge på selve generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægter mm.