Indlæser Begivenheder

Generalforsamling 2021

Varighed

22. februar 19:30 – 22. februar 21:30

Adresse
Tilmeld dig nu

Vi holder generalforsamling mandag 22. februar kl. 19:30. Mødet foregår online. I får tilsendt et link før mødet.
Dagsorden er if. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Beretning fra valgte repræsentanter i byråd og lignende.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
7. Budget for det kommende år.
8. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
9. Valg af kasserer. Valg af 1 suppleant hvis muligt.
10. Valg af revisor. Valg af 1 suppleant hvis muligt.
11. Eventuelt.
Det fremgår ligeledes af vedtægterne at forslag til generalforsamlingen skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling. Ændringsforslag kan stilles på mødet indtil behandling af punktet er afsluttet.
Det betyder at I skal have sendt forslag til (mindst) én fra bestyrelsen – dvs. Bodil, Heidbra, Aksel, Thake eller undertegnede – senest mandag 15. februar. I behøver imidlertid ikke at sende forslag til arbejdsplan (årshjul) og budget, da bestyrelsen fremlægger forslag til begge dele, således at I blot kan stille ændringsforslag til disse – og det er I bestemt meget velkomne til at gøre! Nogle dage inden generalforsamlingen sender jeg forslag til beretninger, budget og arbejdsplan rundt til jer.
Bemærk endvidere at alle afdelingens medlemmer har taleret og stemmeret på generalforsamlingen, og at der ikke stemmes ved fuldmagt.
Zoom – link udsendes til alle medlemmer med kendt emailadresse. Kontakt evt. Peder Meyhoff: [email protected]
Mvh
Peder – kontaktperson for EL i Favrskov