Indlæser Begivenheder

Generalforsamling

Varighed

lørdag 29. maj '21 13:00 – lørdag 29. maj '21 16:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Det vil være muligt at deltage på zoom. Zoom-link sendes ud nogle dage før generalforsamlingen.
Traditionen tro serveres der en sandwich eller to før generalforsamlingen. Det sker fra kl.12.30.
Der er ikke tilmelding til spisningen eller til fremmøde til generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og kommunalpolitisk udvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
– Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af vedtægter. De er skrevet med rødt i de udsendte vedtægter. Det drejer sig hovedsagligt om valg af byrådskandidater.
– Har du forslag, du ønsker at fremlægge, kan de sendes til mig i forvejen, så alle kan få dem før generalforsamlingen.
Mindre forslag kan også fremlægges på selve generalforsamlingen.
5. Budget.
6. Valg:
– Valg af bestyrelse på max. 5 personer.
– Valg af 2 revisorer.
– Godkendelse af yderligere kandidater til den kommunalpolitiske liste. Rækkefølgen af kandidaterne fra nr. 3 og opefter besluttes efter sommerferien.
Hanne Holse og Simon Mundus stiller op denne gang.
Andre må meget gerne stille op til godkendelse på de kommende medlemsmøder.
7. Eventuelt.
Preben Petersen, kontaktperson.
55777242 / 28970555 / [email protected]