Indlæser Begivenheder

Generalforsamling

Varighed

fredag 9. apr '21 18:00 – fredag 9. apr '21 20:30

Adresse
Tilmeld dig nu

Enhedslistens generalforsamling Fredag 9.april kl 18.00-20.30. Endelig dagsorden.
Afholdes som zoom møde. Så ingen fremmøde.
Tilmelding på sms: 30430583
18.00. Mathilde Winther, folketingskandidat på Fyn, lægger op til debat om opstilling som kandidat og om Hbs hovedforslag til Årsmødet.
Hvis nogen har brug for en spisepause bliver det lagt efter Mathildes indlæg.
19.30. Generalforsamling i Enhedslisten Afdeling Faaborg-Midtfyn.

Valg af dirigent og referent.

Godkendelse af dagsorden.

Afdelingsbestyrelsens beretning.

Godkendelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Arbejdsplanen fremlægges på mødet.

Budget for det kommende år. Poster indarbejdes på mødet.

Valg af afdelingbestyrelse samt 2 suppleanter, hvis det er muligt.

Valg af revisor.

20.30 Eventuelt.
Alle medlemmer har stemmeret.
Efter generalforsamling præsenteres vores kandidatliste.
Der foretages delegeretvalg til Årsmødet hvor vi stiller med 2 delegerede og en suppleant.
Der sendes link ud til tilmeldte fredag eftermiddag. Håber at se mange/alle medlemmer til generalforsamlingen.
Bilag: Beretning fra Kirsten Beretning 2020
Beretning fra Morten Beretning Kommunalbestyrelsen 2020
Regnskabet fra Allan Regnskab For Enhedslisten FMK 2020