Indlæser Begivenheder

Årsmøde

Varighed

22. maj – 25. maj

Adresse
Tilmeld dig nu

Enhedslistens årlige årsmøde afholdes –
Der er en frister og begivenheder før dette
5. marts: Deadline for opstilling til urafstemning om at blive spidskandidat til folketingsvalget
11. marts: Deadline for opstilling til Hovedbestyrelsen
15. marts – 11. april: Afdelingerne vælger delegerede og suppleanter til årsmødet
15 – 31. marts: Urafstemning om spidskandidater til folketingsvalget
7. april: Frist for alle ændringsforslag (inkl. ændringsforslag til ændringsforslag)
12. april: Frist for indmelding af delegerede og suppleanter til årsmødet
16. april: Det store årsmødehæfte (inkl. alle forslag, ændringsforslag, opstillinger m.m.) udsendes til delegerede og suppleanter
6. maj: Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden m.m.
22 – 24. maj: Enhedslistens Årsmøde 2021