Enhedslisten støtter Danmark for velfærd

Vi er stærkt opmuntrede af udsigterne til en stor mobilisering for velfærden, som tog fart med afholdelsen af mødet for 3.400 tillidsrepræsentanter fra både offentlige og private arbejdspladser. Det er besluttet, at gøre 7. november til ”Velfærdens dag”, og det bakker vi fuldt og helt op om.

Sidste år lykkedes det en stor lokal bevægelse, at presse regering og kommuner til at fjerne omprioriteringsbidraget. I år er det lykkedes, at presse Christiansborg til at fjerne det forhadte produktivitetskrav på sygehusene. Vi konstaterer, at bevægelse og protest nytter.

Nu er målene højere og indsatsen større. Danmark for velfærd vil stoppe besparelserne på velfærden og sætte en ny retning til gavn for de mange. Det mål tilslutter vi os, og opfordrer alle medlemmer af Enhedslisten, afdelinger og kommunal- og regionskandidater til aktivt at bidrage, så velfærdskampen bliver valgets vigtigste spørgsmål.

Der bliver demonstrationer i de store byer d. 7. november, og der er lokale aktiviteter i alle kommuner. Vi opfordrer alle dele af Enhedslisten til at tage del i og medansvar for den lokale mobilisering sammen med fagbevægelsen, de sociale bevægelser og de unge under uddannelse (Tjek på Facebook: ”kommune” – Danmark for velfærd). listen over Facebookgrupper.

God valg- og velfærdskamp