Enhedslisten og Brexit

Udmeldinger fra repræsentanter for Enhedslisten efter den britiske folkeafstemning har skabt debat blandt Enhedslistens medlemmer. Med denne interne udtalelse vil Enhedslistens forretningsudvalg klargøre vores opfattelse.

For det første vil vi slå fast, at alle partiets udmeldinger og forslag om EU naturligvig bygger på det, EU-program, som årsmødet vedtog. Det betyder ikke, at alle dele af EU-programmet skal med hver gang. Lige sådan har EU-programmet sat en ramme for Enhedslistens EU-politik, men ikke taget stilling til alle de taktiske situationer, vi vil komme til at stå i.

Enhedslisten støtter dansk udmeldelse af EU dels som et led i at etablere et demokratisk internationalt samarbejde, der fokuserer på at udvide demokratiet, sikre sociale fremskridt og den grønne omstilling, dels som et led i vores mål om at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Enhedslisten vedtog på årsmødet at støtte Brexit, og umiddelbart efter årsmødet vedtog både folketingsgruppen og FU, at vi støttede Folkebevægelsens underskriftindsamling for en dansk folkeafstemning om dansk medlemskab af EU.

Det ligger i naturlig forlængelse af disse beslutninger, at Enhedslisten nu kræver en folkeafstemning om Danmarks medlemsskab af EU. Som en del af kampen for en folkeafstemning udfordrer vi de EU-begejstrede partier, som hævder, at EU kan ændres indefra. Hvis de virkeligt mener det, så kan de lade handling følge ord og starte en genforhandling af Danmarks tilknytning til EU. Opnår de et resultat af de forhandlinger, kan dette resultat være alternativet til udmeldelse i en folkeafstemning. Vi har dog i Enhedslisten ingen illusioner om, at sådanne forhandlinger vil lede til reelle forandringer. Samtidig advarer vi mod, at sådanne forhandlinger trækker ud i det uendelige. De skal være afsluttet, således at der bliver god tid til en folkelig debat om de valgmuligheder, der så vil foreligge.

Vores mål med en udmeldelse er at svække EU, at give Danmark mulighed for at gå foran for at beskytte miljø, dyrevelfærd og sundhed, effektivt bekæmpe social dumping og have mulighed for selv at beslutte, hvilken økonomisk politik vi vil føre uafhængigt af EU direktiver og rammer, samt ikke mindst at skabe et demokratisk forankret europæisk samarbejde

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg d. 29.06.2016