Enhedslisten med i Budgettet

Selvom det efterhånden er nogen tid siden, at Christoffer, på vegne af Enhedslisten Rudersdal skrev under på budgetaftalen for 2023, så fortjener aftalen alligevel, at få et par ord med på vejen.

I Enhedslisten er vi glade for at være en del af budgetaftalen, i øvrigt for første gang nogensinde. Overordnet trækker det nye budget Rudersdal i en både grønnere og mere solidarisk retning.

Med aftalen afsætter vi over 100 mio. kr. til en ny grøn retning for Rudersdal og for første gang sikrer vi et økonomisk grundlag for massiv og ambitiøs klimahandling lokalt. Hertil en række cyklismefremmende initiativer, herunder blandt andet etablering af cykelsti på Hørsholm Kongevej gennem Rude skov.

Budgettet sikrer også hjælp til sårbare børn, styrker retssikkerheden med en massiv genopretning af PPR-området og ansættelse af en uvildig borgerrådgiver. Vi tilfører midler til alle folkeskolerne, giver mere frihed og styrker den lokale ledelse – lærerne får en ny og bedre arbejdstidsaftale og specialklasserne i Holte får et økonomisk løft. De kreative fag styrkes og indsatsen omkring ordblinde øges markant – og så sikrer vi, at ungetilbuddet i Vedbæk gøres permanent! Yderligere øger vi tilskuddet til BROEN og fritidsforstærkningen, så flere børn i udsatte positioner kan blive en del af foreningslivet gennem øget økonomisk støtte til f.eks. udstyr og kontingentfrihed.

Med aftalen sikrer vi også finansieringen til at forbedre tilgængeligheden for mennesker med et handicap, herunder 12 mio. kr. øremærket til at forbedre tilgængeligheden på Rådhuset i Holte.

Pengene til de mange rød-grønne fremskridt findes blandt andet ved at hæve skatten, øge brugerbetalingen på byggesagsbehandling, bedre koordinering af indkøbsaftaler – og besparelser på kulturområdet, dog overvejende den administrative del.

Der er mange gode fremskridt, også flere end nævnt her og samlet er aftalen med til at mindske uligheden, sikre konkret klimahandling og give langt flere muligheder for børn og unge.

Vi takker for det gode samarbejde til de andre byrødder, afdelingskammeraterne og alle der har bidraget i processen – og selvfølgelig også stor tak til borgmester Ann Sofie Orth for en god proces og ikke mindst tålmodigheden

Læs hele historien HER