Enhedslisten kæmper for et socialt og demokratisk Europa

Det nyliberalistiske EU og euro-projekt har spillet fallit. Arbejdsløsheden og gælden stiger, mens EU-lederne på topmøde efter topmøde stiller nye krav om forringelser af velfærden og indskrænkning af folkestyret.

EU som vi kender det i dag er snart fortid. Planerne om en kommende finansunion vil skabe en EU-føderalstat, hvor skatte- og arbejdsmarkedspolitikken bestemmes i Bruxelles. Dette forslag møder allerede stor folkelig modstand og protest fra en lang række EU-lande, som Sverige, England og Tjekkiet. Det bliver afgørende for fremtidens muligheder for at sikre velfærd og ordentlige forhold på arbejdsmarkedet at Danmark ikke tilslutter sig Finansunionen.

Enhedslisten opfordrer derfor regeringen til at sige fra overfor planerne om en finans- og bankunion. Vi vil ikke acceptere at EU skal bestemme lønniveau og skattepolitik henover hovedet på arbejdsmarkedets parter og Folketinget. Ligesom vil ikke vil risikere at danske skatteborgere skal betale for krakkede storbanker rundt omkring i Europa.

Den danske befolkning er massivt imod deltagelse i euro’en, men det nægter de EU-positive partier at erkende. I stedet venter de på en chance for at tilslutte sig et liberalistisk og forfejlet valutaprojekt. Regeringen burde respektere euroforbeholdet og befolkningens modstand og arbejde for et alternativ til nedskæringspolitikken.

Vi glæder os over den opblomstrende folkelige modstand mod EU’s fejlslagne nedskæringspolitik. Den. 14. november gik millioner af europæere på gaden til den fælles demonstrations- og strejkedag på opfordring af den europæiske faglige sammenslutning, ETUC. Mens opfordringen førte til generalstrejker og protester i Syd- og Centraleuropa ignorerede LO i Danmark på pinligste vis protesterne mens FTF sendte en støtteerklæring.

I Enhedslisten sidder vi ikke med hænderne i skødet, men kæmper sammen med den nordiske og europæiske venstrefløj og fagbevægelse for et solidarisk og demokratisk europæisk samarbejde, der sikrer velfærd og folkestyre. Vi ønsker at skabe arbejdspladser og social tryghed i stedet for EU’s nyliberale politik med bankpakker og velfærdsnedskæringer. Vi ønsker et nyt og anderledes europæisk samarbejde som er til for de europæiske befolkninger. Vi arbejder for et grønt og socialt Europa og ikke et markedsprojekt, der kun tilgodeser kapitalen.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 8. dec. 2012