Enhedslisten fordømmer Ortega-regeringens vold og undertrykkelse

Udviklingen i Nicaragua har med Ortega-regeringens seneste angreb på en fredelig massedemonstration ført til mere end 100 døde og 900 sårede.

Enhedslisten ser med dyb bekymring på situationen i Nicaragua. Den folkelige opstand mod Ortega-regeringen begyndte den 18 april som protester mod regeringens planer om at skære i pensionerne. Initiativet kom især fra studenter, men siden politi og regeringsstøtter indledte voldelige overfald på demonstrationerne, har de udviklet sig til en bred opstand mod regeringen. De protesterende kræver demokrati og Ortegas afgang, og har med flere demonstrationer med flere hundrede tusinde deltagere bevist, at de udtrykker en folkestemning.

Sandinist-partiet stod siden 1979 bag en social revolution, som førte mange positive forandringer med sig, også hvad angår demokrati og menneskerettigheder. Ortega-regeringen, der blev valgt i 2007, har udviklet sig til en hån mod den arv. Ortega-regeringen har ført en højreorienteret økonomisk politik, i alliance med arbejdsgiverforeningen, Kirkerne og USA. Samtidig har der været en omfattende korruption og Ortegas regering har systematisk gennemført en undergravning af demokratiet til fordel for en magtklike omkring præsidentparrets familie.

Den nationale dialog med den Katolske Kirke som mægler er sat på pause. Kirken kræver, at Ortega-regeringen følger den Interamerikanske Menneskerettighedskommission CIDH’s 15 anbefalinger. Disse anbefalinger var blevet accepteret af både Ortega-regeringen, de demonstrerende og deres repræsentanter. Nu lader Ortega-regeringen til at trække sig fra forhandlingerne. De seneste erklæringer fra Ortega-regeringen lægger alt ansvar for volden på demonstranterne. De forsøg der nu gøres for at sende internationale undersøgelseskommissioner fra FN, CIDH og OAS til landet for at undersøge forbrydelserne må støttes. Det er vigtigt, at drabene efterforskes til bunds og de ansvarlige retsforfølges og straffes.

Ortega-regeringen har indtil nu ikke stoppet undertrykkelsen, eller indvilliget i den demokratiseringsproces, som demonstranterne, studenterne og civilsamfundet i den nationale dialog kræver. Hovedkravene er udskrivning af valg hurtigst muligt med ændringer i Det Øverste Valgråd og med international overvågning. Mens antallet af kritikere af regeringen vokser, og fordømmelserne kommer fra flere og flere sider nationalt og internationalt, fremstår Ortega-regeringen stadig mere isoleret.

Enhedslisten bakker op om bevægelsen mod Ortega-regeringens overgreb og støtter krav om retsforfølgelse, demokrati og menneskerettigheder i Nicaragua.

Vedtaget af forretningsudvalget den 6. juni 2018