Enhedslisten afværger nyt gigantisk børnehus

I stedet for at udvide Børnehuset Mariehøj med 100-120 ekstra pladser og skabe et gigantisk børnehus med op mod 250 børn, så lykkedes det Enhedslisten Rudersdal, at overbevise de øvrige partier om, at det ikke er vejen frem. En samlet kommunalbestyrelse stemte for Enhedslistens ændringsforslag! I stedet for en udvidelse, så undersøges nu muligheden for et nyt separat børnehus. –

Ad pkt. 1 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Enhedslisten): ”at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til undersøgelse af projektering af nyt separat Børnehus ved Mariehøj i 2022 og at sagen genoptages, når projekteringen foreligger”

Læs hele historien HER