En ny regering skal gøre en positiv forskel

Det har været en god valgkamp, fordi den ikke blev overladt til partier og kandidater. Forældre gik på gaden for at kræve minimumsnormering. En bølge af anti-racistiske manifestationer rejste sig mod Stram Kurs og Nye Borgerlige, men også mod den diskriminerende og inhumane indvandrer- og flygtningepolitik, som har domineret dansk politik de seneste mange år. Endelig gik og unge og gamle i klimamarch og klimastrejke. Det var en god valgkamp fordi at over 60 fagforeninger rejste krav om opsigelser af velfærdsforliget og fordi der blev mobiliseret mod budgetlov og økonomiske nedskæringer.

Det blev ikke et tilfredsstillende valg, fordi Enhedslisten ikke fik den fremgang, som meningsmålingerne havde lagt op til, og fordi Nye Borgerlige kom i Folketinget.

Det blev et godt valg,

Fordi Lars Løkke er milevidt fra at have mandater til at danne regering

Fordi Stram Kurs ikke kom i Folketinget.

Fordi Dansk Folkeparti blev mere end halveret

Fordi Liberal Alliance næsten forsvandt

Vi må konstatere, at valget ikke gør det muligt at realisere Enhedslistens førsteprioritet om at danne en progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Derfor har vi peget på Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Men erfaringerne viser, at der kan være meget langt fra socialdemokratiske valgløfter til den politik, som en socialdemokratisk regering fører. Derfor har vi ikke store forventninger til sådan en regering. Tværtimod frygter vi, at en Mette Frederiksen regerings politik ikke for alvor bliver til at skelne fra den politik, en Lars Løkke-regering vil føre.

Derfor går Enhedslisten ind i regeringsforhandlingerne for at opnå en aftale, som gør det sandsynligt, at en socialdemokratisk ledet regering i det mindste kommer til at udgøre en positiv forskel til en Venstre-ledet regering. Vi vil modsætte os dannelsen af en socialdemokratisk-ledet regering, hvis Mette Frederiksen ikke giver konkrete tilsagn om, at hendes regering vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor fire områder: Velfærd, fattigdomsbekæmpelse og større lighed, miljø og klima samt udlændinge og integration.

En sådan aftale med Enhedslisten vil gøre det muligt for Mette Frederiksen at danne regering, men det vil næppe føre til regering, som Enhedslisten kan støtte politisk. Vi vil som altid stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse. Vi vil ikke på forhånd love regeringen støtte til hverken reformer eller finanslove. Og vi vil løbende vurdere, om den socialdemokratiske regering lever op til de aftaler, der – forhåbentligt – bliver opnået under forhandlingerne. Lever regeringen ikke op til de aftaler, vi har indgået med den, så har den svigtet vælgerne og fjernet sit eget grundlag, og vi vil være parate til at stille et mistillidsvotum.

Kampen for velfærd, mod fattigdom og ulighed, for en klima-politik, der kan redde planeten, og for en solidarisk og humanistisk flygtninge og indvandrerpolitik fortsætter både i og uden for Folketinget. Som før valget vil Enhedslisten være en aktiv del af denne kamp.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 6. juni 2019