Det kommunale oprør fortsætter

– Omfattende folkelig mobilisering og demonstrationerne den 12. maj sikrede, at Regeringen ikke kom igennem med sine planer om at tage 2,4 milliarder kroner fra kommunerne gennem et omprioriteringsbidrag og 3,5 milliarder kroner ved at fjerne finansieringstilskudet. Det er en stor sejr, som viser, at modstand nytter.

– Alligevel betyder KLs og Danske Regioners aftaler med regeringen, at der sker nedskæringer både i kommunerne og regionerne. Flere opgaver skal løftes for færre penge.

– Derfor fortsætter det kommunale oprør. HB opfordrer Enhedslistens afdelinger til at bygge videre på erfaringerne og samarbejdet i Velfærdsalliancen og udnytte disse til lokalt at skabe aktiviteter, som kan fjerne alle forslag om forringelser og sikre forbedringer i de kommunale og regionale budgetter.

– Afdelingerne opfordres til at sikre, at der den 15. september, som et led i den landsdækkende aktionsdag, med udgangspunkt i de lokale muligheder, arrangeres demonstrationer eller lignende for at fastholde modstanden mod forringelser i velfærden i kommuner og regioner. Denne modstand bør have fokus på regeringens ansvar for disse forringelser, men bør også vende sig imod lokale politikere, som har et medansvar for forringelserne.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 12. juni 2016