DER ER KORTSIGTEDE OG LANGSIGTEDE LØSNINGER FOR HOSPITALERNE

Enhedslisten, sundhedspersonalet, de faglige organisationer og mange andre har i årevis råbt op om flere ressourcer til sundhedssektoren. Det drejer sig både om flere penge, bedre arbejdsforhold og mere uddannelse. Det drejer sig om flere mennesker, der lider af flere sygdomme. Det drejer sig om nye, ofte dyrere behandlinger og stigende forventninger fra borgerne. Dertil kommer Corona pandemien. Og stigende forventninger fra sundhedspersonalet om fair aflønning og ordentlige arbejdsforhold.

Hospitalsvæsenet har i årtier været igennem produktivitetskrav, besparelser og effektiviseringer. Derfor kan hospitalerne meget vanskeligt klare de mange opgaver og det ekstra beredskab under Corona pandemien. Sundhedspersonale flygter. Der er brug for både kortsigtede og langsigtede løsninger.

Da der skulle forhandles om en ny økonomiaftale med finansministeriet ønskede Danske Regioners bestyrelsen en ekstra milliard kr., end det regeringen ville gå med til. Da sygeplejerskerne strejkede greb regeringen ind, uden at give noget ekstra. Da flere sundhedsfaglige fagforeninger har krævet ligeløn, blev der nedsat en lønstrukturkomité, som måske kommer med forslag om et år. Det er ikke godt nok. Derfor er de brug for flere tiltag der, kan forsøge at vende den negative spiral.

På kort sigt: ’Vinterpakker’ og udskydelse af patientrettigheder

Enhedslisten har presset på både i Region Hovedstaden og i Folketinget.  I Region Hovedstaden er det blevet til en ’Vinterpakke’ på 30 mio. kr. På Christiansborg er det blevet til ’Vinterpakke 2’ en mia. kr. til alle regioner, 312 mio. kr. til Region Hovedstaden, som er ved at bliver forhandlet og fordelt med de faglige organisationer. Enhedslisten foreslog 2 milliarder kr. og varige beløb, men nu må vi få det bedste mulige ud af de midlertidige penge til fastholdelsestillæg.

Det er også positivt, at det er lykkedes Jordemoderforeningen og Region Hovedstaden at indgå en ny lokallønsaftale om et belastningstillæg og et løft af lokallønnen. Det ville være dejligt, hvis lignende kan gennemføres på andre områder. Vi kan håbe, at midlertidige fastholdelsestillæg til flere faggrupper kan bremse flugten fra det offentlige sundhedsvæsen, forbedre arbejdsforholdene og igen få flere til at søge de job, der er afsat penge til, men som lig nu i høj grad bruges på dyre, private vikarbureauer.

Lige nu og her er det også nødvendigt, at regeringen midlertidigt udskyder patientrettighederne p.g.a. den stigende COVID-smitte og belastningen på hospitalerne, ligesom den stigende vaccinationsindsats tærer på ressourcerne. Når den værste smittespredning er over, kan man gennemføre differentieret patientrettigheder. Dernæst må regeringen og folketinget til at beslutte nogle mere langsigtede løsninger.

Vi venter på de langsigtede og holdbare løsninger

I Enhedslisten arbejder vi for solide, faste investeringer i sundhedssektoren, såvel til regionerne som til kommunerne, til personale, til udstyr og bygninger, til sundhedsklyngerne og deres arbejde, og til fair aflønning. Det kan ske via næste økonomiaftaler, finanslov, ekstra bevillinger og næste overenskomster.

Vi venter alle på de lovede reformer og planer, som f.eks. en ny national sundhedsaftale (også kaldet en sundhedsreform), en 10-årig psykiatriplan, en ændring af det specialiserede socialområde, og flere uddannede indenfor velfærdssektoren.

Læs hele historien HER