Kandidatliste 1

Kandidatliste 1

Motivering for liste

Denne liste er det medlemsdemokratiske, feministiske og grønne valg.

Den sætter en fagforeningsaktivst i front og giver os bedst fremgangschance udenfor de store byer. Derfor var det også denne liste, der fik flertal på årsmødet.


Forskellen på listerne er, om det er Sinem Demir og Maria Temponeras, der er blandt de 13 pladser, som gav valg sidst, eller om det er Ibrahim Benli og Rasmus Vestergaard. Sinem og Maria fik flere stemmer i urafstemningen end Ibrahim og Rasmus. Enhedslisten har desværre
konsekvent rykket kvinder ned til fordel for mænd. Vedtages den anden liste, vil det ske igen.


Sinem er barn af gæstearbejdere, faglært tjener, aktiv i 3F og var tillidsrepræsentant på det konfliktramte Jensens Bøfhus. Vi har brug for faglærte stemmer og for folketingsmedlemmer, der kommer fra et almindeligt arbejdsliv. Nordsjælland ønsker at beholde Sinem, og hun
har vist sig at være en af Enhedslistens største stemmeslugere. Først ved Folketingsvalget i Nordjylland og senest ved kommunalvalget i København, hvor hun fik næstflest stemmer, kun overgået af Line Barfod.


Maria har flygtningebaggrund, arbejder som folkeskolelærer og er uddannet biolog. Hun er en af de få kandidater, der bor udenfor de store byer og kender til livet på landet. Hun er aktiv i klima- og  miljøbevægelser og den stærkeste grønne profil blandt alle vores kandidater. Vestjylland ønsker at beholde Maria som kandidat, hele 56% af vestjyderne stemte på Maria i urafstemningen (mod 44% af sydjyderne på Rasmus). Vest for Storebælt ønsker 4 af de 5 kredse Maria i Vestjylland.


Denne liste vil stille os klart bedst i den kommende valgkamp, da flere kredse får mulighed for at fortsætte med deres kendte kandidater. Med denne liste kan Nordsjælland og Vestjylland fortsætte samarbejdet med Sinem og Maria. Ibrahim rykkes stadig op. Sydjylland får fortsat Rasmus som kandidat. På den anden liste får halvdelen af alle kredse en ny kandidat som nr. 1.

For spørgsmål og mere information skriv til: [email protected]

Stillere

Johnny Christiansen (Hillerød), Lasse Bertelsen (Holbæk),
Tina Vejby (Allerød), Jørgen Strøm (Gribskov), Marian Bridget Connolly
(Frederikssund), Ninna Hedeager Olsen (Blågård), Erik Andersen
(Frederikssund), Rasmus Keis Neerbek (Allerød), Marianne Espenhain
Nielsen (Furesø), Jette Lyhn (Furesø), Kristian Jensen (Furesø), Gerda
Due (Hillerød), Lisbeth Havemann (Gribskov), Karl Erik Rasmussen
(Hillerød), Kaj Jensen (Gribskov), Joachim Lange (Rudersdal), Erik Lahn
Sørensen (Gribskov), Louise Lahn Sørensen (Gribskov), Birgit Sørensen
(Gribskov), Silas Klein Jensen (Hillerød), Margit Kjeldgaard (Helsingør),
Anne Mette Nielsen (Hillerød), Torben Kjær (Hillerød), Kamal Quad
(Hillerød), Trine Lønnee (Hillerød), Peter Jensen (Hillerød), Karen Klein
(Hillerød), Asger Hougaard (Hillerød), Anne Kirsten Nørholm (Hillerød),
Gunna Gustafsson (Egedal), Hans Kjærgaard (Helsingør), Rigmor Jark
(Furesø), Karen Pendrup Jørgensen (Egedal), Bente Brun (Egedal),
Carsten Brun (Egedal), Margrethe Sæthe (Slagelse), Sabri Yilmaz
(Hillerød), Thomas Jørgensen (Egedal), Gitte Victor Hansen (Hillerød),
Hanne Gram (Hillerød), Tue Tortzen (Hillerød), Ole Søderquist (Slagelse), Ole Larsen (Ringsted), Camilla Karen Rasmussen (Slagelse), Christine Scherfig (Gribskov), Frede Thomsen (Furesø), Ulla Elsted
Jensen (Albertslund), Annika Holm Nielsen (Blågården), Kurt Olsen
(Albertslund), 

Gitte Kjær Hansen (Indre Nørrebro – Den Røde Firkant),
Lars Hansen (Indre Nørrebro – Den Røde Firkant), Lasse Son Nørby
Olsen (Rudersdal), Oskar Linke (Amager Vest), Mette Fink Kjærgaard
(Amager Vest), Yanis Pardon (Køge), Naja Thustrup Tiler Broad (Sydhavn),
Thea Lyngklip Kjeldgaard (Amager Øst), Marie Veistrup (Amager Øst),
Murad Toubal (Lolland), Freja Hvid Kirchert (Nordvest), Benita Bünger
(Nordvest), Janne Toft-Lind (Mariagerfjord), Reinout Bosch (Vanløse),
Sidsel Stoustrup, (Nordvest), Hans Henrik Nielsen (Nørrebro park),
Birthe Nielsen (Østerbro), Trine Simmel (Valby), David Rønne (Østerbro),
Krista Stentoft (Østerbro), Absalon Billehøj (Amager Øst), Niels Grønbæk
(Gribskov), Yannic Cyrus Bakhtari (Frederiksberg), Marco Madsen
(Esbjerg), Jeppe Ulrich Lomholt (Århus Nord), Gustav Lolk Larsen
(Stevns), Helle Bovien (Egedal), Niklas Zenius Jespersen (Nordvest),
Frida Groth (Amager Vest), Frida Ravn (Østerbro), Magnus Claes
Poulsen Kramer (Vejle), Thea Lyngklip Kjeldgaard (Amager Øst),
Natascha Maria Knudsen Hansen (Odense), Gitte Christensen
(Stevns), Willy Karlslund (Stevns), Mia Michelle Haugaard Madsen
(Frederiksberg), Helge Bo Jensen (Albertslund), Sejer Folke Henriksen
(Stevns), Klaus Münster (Nordvest), Victor Holmfort (Aalborg), Anna
Aaen (Aalborg), Martin Nielsen (Aalborg), Rosalina Svane Schmidt
(Aalborg), Bodil Garde (Albertslund), Mikael Hertoft (Østerbro),
Lis Jensen (Jammerbugt).