Årsmøder

Delprogram om Globalisering

no comments

Nedenfor findes HB’s forslag til globaliseringsprogrammet som skal vedtages på Årsmødet 2019.

HB besluttede den 19.-20. januar 2019 følgende proces for den videre behandling af globaliseringsprogrammet i forhold til emnerne asyl, migration og international faglig organisering:

1. Det forslag der kommer ud af behandlingen på dette HB-møde udsendes til medlemmerne, med oplysning om at der kommer følgende proces, herunder at HB vil komme med ændringsforslag vedrørende de tre punkter: i) asyl, ii) migration og iii) international faglig organisering.

2. HB/FU nedsætter en skrivegruppe, hvor de forskellige hovedsynspunkter vedrørende de tre punkter er repræsenteret eller i hvert fald bliver inddraget i processen.

3. På baggrund af debatten pr. mail, på HB-mødet og på globaliseringsseminarerne, udarbejdes et revideret forslag til globaliseringsprogram på de tre ovennævnte punkter. Det tilstræbes at udarbejde et forslag, som kan opnå bred opbakning i HB. Såfremt det ikke er muligt at nå frem til et forslag med bred opbakning i HB, udarbejdes A og B forslag, på de begrænsede delemner, hvor der er politiske uenigheder (fx i fht migration, hvor ingen forsvarer yderpunkterne og man er enige om en hel del af reguleringen, så det skal præciseres hvilken/hvilke dele af reguleringen, der er uenighed om).

Der er oprettet en debatside, hvor indlæg fra medlemmer vil indgå i skrivegruppens videre arbejde med globaliseringsprogrammet. Debatsiden findes her: debat.enhedslisten.dk

Link til globaliseringsseminar (https://mit.enhedslisten.dk/event/id/76/register)

Bilag Størrelse
PDF iconglobaliseringsprogram_hbs_forslag.pdf 376.58 KB