Rød fonds beretning 2017-18

Rød Fonds arbejde har, i årsmødeperioden, båret meget præg af, at der generelt ikke har været så højt et aktivitetsniveau i de politiske bevægelser. Vi har til dags dato (9. marts) behandlet 13 ansøgninger og givet støtte til nedenstående 7 ansøgere.

  • Næstehjælperne: 500 kr.
  • Redox: 1.000 kr.
  • Fredsfestival Aarhus: 1.000 kr.
  • Stop rettighedsrøverne: 1.000 kr.
  • Stormen på Børsen: 1.600 kr.
  • Fredsløb 2018: 1.000 kr.
  • Mangfoldige stemmer – mod racisme: 1.500 kr.

I alt givet i støtte siden årsmødet i 2017: 7.600 kr.

Fonden skal nu og frem til årsmødet modtage indstillinger og beslutte hvem der skal have Græsrodsprisen 2018.

Fondens midler er stadig forholdsvis begrænsede, hvilket kan volde problematikker når aktivitetsniveauet i bevægelserne stiger igen.