Årsmøder

Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed. Her mødes medlemmer fra hele landet for at fremlægge, diskutere og vedtage partiets politik for det næste år frem. Det er også her vi kan lære hinanden at kende, feste sammen og udveksle erfaringer og meget mere. Det er her vi beslutter Enhedslistens politik på principielle spørgsmål, hvilke aktiviteter vi skal lave, og vi vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget.

På årsmødet deltager delegerede fra alle Enhedslistens lokalafdelinger. Alle afdelinger har ret til at vælge min. 2 delegerede. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle medlemmer skal inviteres, og det er der du skal dukke op, hvis du gerne vil vælges som din afdelings delegerede eller suppleant.

Klik på årstallet i menuen herunder for at se mere om det enkelte årsmøde.