Årsmøder

Årsmøder

no comments

Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed. Her mødes Enhedslistens medlemmer fra hele landet for at fremlægge, diskutere og vedtage partiets politik for det næste år frem. Samt naturligvis også for at lære hinanden at kende, feste sammen og udveksle erfaringer fra de politiske hverdag rundt omkring i landet. Det er her vi beslutter Enhedslistens politik på principielle spørgsmål, hvilke aktiviteter vi skal lave, og vælger Hovedbestyrelse og spidskandidater til Folketinget.

På årsmødet deltager delegerede fra alle Enhedslistens lokalafdelinger. Alle afdelinger har ret til at vælge min. 2 delegerede. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle medlemmer skal inviteres, og det er der du skal dukke op, hvis du gerne vil vælges som din afdelings delegerede eller suppleant.