Det Store Årsmødehæfte

Det Store Årsmødehæfte skal medbringes til Årsmødet

Årsmødehæftet bliver sendt til alle delegerede og suppleanter

 

Hæftet kan læses her Årsmøde 2021 DetStoreHæfte WEB

og indeholder:

  • Praktiske oplysninger
  • Forslag til Dagsorden og Forretningsorden
  • HBs beretning
  • Forslag til Boligpolitisk Program + ændringsforslag
  • Indkomne forslag + ændringsforslag
  • Forslag til Enhedslistens Organisatoriske Udvikling + ændringsforslag
  • Ændringsforslag til vedtægter + ændringsforslag til ændringsforslag
  • Opstillinger
  • Regnskab og budget
  • Resultat af Urafstemningen