Årsmødehæfte 1

Årsmødehæfte 1 indeholder Indkomne forslag, Organisatorisk Hovedforslag, Boligpolitisk Program og ændringsforslag til Vedtægter

Årsmødehæfte 1

 

Ved en fejl er Ændringsforslag 5.35 til Vedtægterne nedenfor ikke kommet med i Årsmødehæfte 1.

Det vil blive trykt i De store Årsmødehæfte der sendes til alle delegerede og suppleanter i april.

Der kan stilles ændringsforslag til dette og til de andre Ændringsforslag til vedtægterne.

Deadline er 7. april kl. 12.00 og skal sendes til [email protected]

 

Rettelse til Årsmødehæfte 1