Årsmøder

Forslag til dagsorden

no comments

Dette er hovedbestyrelsens reviderede forslag til dagsorden.

(Dagsordenen blev ændret på selve årsmødet)

Fredag d. 27. april

12.00 – 14.00 Indskrivning

12.45 – 13.45 Ny på Årsmøde – talestolskursus – samtidigt møde i kandidatudvalget

14.00 – 15.00 Velkomsttale og konstituering

15.00 – 15.30 Den politiske situation.

Herunder hovedbestyrelsens beretning og tale fra folketingsgruppen

15.30 – 15.45 Hilsningstale (Folkebevægelsen mod EU)

15.45 – 16.15 Plenum om den politiske situation

16.15 – 17.15 Pause og møder i storkredsene

17.15 – 18.45 Gruppearbejde om 100 dage for et Rødt og Grønt Danmark

18.45 – 19.30 Middag

19.30 – 21.00 Plenum om den politiske situation, (afstemning om beretningen)

21.00 – 22.00 Møde i kandidatudvalget

21.00 – Lille øl og/eller mulighed for at møde de internationale gæster

 

Lørdag d. 28. april

09.00 – 09.10 Godmorgen og sang

09.10 – 09.25 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister til FT og EUP

09.25 – 09.35 Præsentation af hovedforslag til Grønt program

09.35 – 11.30 Plenumdebat om Grønt program

11.30 – 12.15 Frokost

12.15 – 13.00 Møder i storkredsene

13.00 – 13.15 Hilsningstale (GRØN)

13.15 – 15.15 Plenum og afstemning om Grønt program

15.15 – 15.30 Pause

15.30 – 17.15 Indkomne forslag

17.15 – 17.45 EUP opstilling

17.45 – 17.55 Hilsningstale (International)

17.55 – 18.10 Græsrodsprisen

18.10 – 18.30 Pause

18.30 – 19.00 Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisorer

19.00 – Middag og fest

 

Søndag d. 29. april

09.00 – 09.10 Godmorgen og sang

09.10 – 10.15 Vedtagelse af kandidatlister til FT og EUP

10.15 – 10.25 Hilsningstale (SUF)

10.25 – 11.30 Arbejdsplan

11.30 – 12.00 Frokost

12.00 – 13.00 Vedtægter

13.00 – 14.00 Regnskab og  budget

14.00 – 14.30 Afslutning med tale