Faglige netværk

- Organiser dig med dine fagfæller

I Enhedslisten har vi mange faglige netværk, hvor du kan organisere dig politisk med andre medlemmer inden for dit erhvervsområde.

Enhedslisten har en lang række af faglige netværk. Her kan du finde det netværk, som ligger inden for dit fagområde.

Det er forskelligt, hvordan netværkene er organiserede, men du kan kontakte kontaktpersonen for netværket for at høre mere.

Du kan også tage fat i den faglige koordinator, som er ansat på Landskontoret: Anders Olesen på mail: [email protected] eller telefon: 23243254.

Hvis der ikke er et fagligt netværk til din profession, kan du være med til at starte et. Du skal kontakte Anders, hvis du gerne vil starte et nyt netværk. Så kan han hjælpe dig i gang.

Her kan du finde det faglige netværk, som er relevant for dig.

AC-netværket
Enhedslistens faglige Magister-netværk (DM)
Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere
Enhedslistens faglige netværk for arkitekter
Enhedslistens faglige netværk for bibliotekarer
Enhedslistens faglige netværk for Byggefagene
Enhedslistens faglige netværk for DJØF'ere, advokater og jurister
Enhedslistens faglige netværk for FOA-medlemmer
Enhedslistens faglige netværk for gymnasiumansatte
Enhedslistens faglige netværk for HK'ere
Enhedslistens faglige netværk for industri og metal
Enhedslistens faglige netværk for ingeniører
Enhedslistens faglige netværk for jernbaneansatte
Enhedslistens faglige netværk for journalister
Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen
Enhedslistens faglige netværk for Læger
Enhedslistens faglige netværk for lærere
Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer
Enhedslistens faglige netværk for psykologer
Enhedslistens faglige netværk for pædagoger og pædagogisk personale
Enhedslistens faglige netværk for skabende og udøvende kunstnere
Enhedslistens faglige netværk for Socialrådgivere
Enhedslistens faglige netværk for sundhedsfag
Enhedslistens studenternetværk (for videregående uddannelser)
KUØ - Enhedslistens Netværk på Københavns Universitet
Studerende i Enhedslisten

 

Enhedslistens organisationsteam

Her kan du læse om, hvilke opgaver, der løses i organisationsteamet. Du kan også se de forskellige medarbejderes ansvarsområder.

Organisationsteamet har siden 2018 arbejdet inden for rammerne af de Organisatoriske prioriteter, som blev fremlagt for HB i marts 2018. Vi har haft fokus på at skabe “Flere veje ind i partiet” – helt konkret ved at:

 

  • Styrke og støtte den eksisterende organisation – afdelingerne
  • Styrke andre fællesskaber – udvalg, faglige netværk, forandre organisationen
  • Udvikle “nye trin på trappen” for det enkelte medlem

 

Organisationsteamet arbejder for, at Enhedslisten bliver kendt som et parti med en positiv udfarende stil. Partiets politiske, organisatoriske og aktivistiske uddannelse skal styrkes, det faglige bevægelsesarbejde og vores internationale solidaritetsarbejde skal vokse.

Landsdækkende kampagner skal være velorganiserede, og den lokale politiske handlekraft skal vokse. Enhedslisten skal synliggøre vores vision samt vise vej og give værktøjer i de dagsaktuelle kampe.

Enhedslistens medlemmer skal opleve partiet som et effektivt og landsdækkende fællesskab, hvor det er sjovt og meningsfuldt at være med, og hvor man har lyst til at være aktiv. Gejst, håb og solidaritet er afgørende for at bevare troen på at politisk kamp nytter.

Vi arbejder ud fra nogle grundlæggende principper for organisering
  • Konkrete redskaber til at styrke organiseringen, der hvor man er.
  • Systematisk hjælp til selvhjælp. Væk fra sekretærhjælp ad hoc.
  • Inspiration til nye former for politiske debatter der inddrager og inviterer til selvstændig politikudvikling.
  • Tilbage til rødderne: Dyrk og systematisér den personlige kontakt. Mobilisering handler om relationer. Ring til folk, bank på døren. Lyt, i stedet for at propagandere.
  • Lokalt lederskab og tillidsposter skal anerkendes. En leder der er demokratisk valgt, kan genvælges eller afsættes. Kun veldefinerede roller og opgaver kan uddelegeres.
  • Fælles identitet og kultur er vigtig. Et åbent og venligt ansigt på vores parti inviterer forskellige mennesker med ind i fællesskabet.

Det samlede organisationsteam

Jesper Kiel, kommunal koordinator

Jesper har fokus på at understøtte de kommunalvalgte for Enhedslisten herunder LokaltNyt, hjælp til budgetter, kommunale træf og kommunalgruppen. Han har kontor i Svendborg.

Jeppe Rohde, organisations- og kampagnemedarbejder

Jeppe har særligt ansvar for understøttelse af afdelingerne herunder OrganisationsNyt, konflikthåndtering, forskellige kampagner og samarbejdet med de regionaltansatte. Han sidder på Landskontoret

Didde Jacobsen, organisations- og kommunikationsmedarbejder

Didde har særligt ansvar for vores.enhedslisten.dk, udviklingsprojekter, kampagner og udvalg. Hun sidder på Landskontoret.

Kristian Bruun, kursusansvarlig og organisationsmedarbejder

Kristian har særligt ansvar for Enhedslistens kurser og træf herunder udarbejdelse af kursuskatalog, debattørtræning og lokal organiseringsarbejde. Han sidder på Landskontoret.

Anders Olesen, faglig koordinator

Anders har særligt ansvar for Enhedslistens Faglige Landsudvalg og de faglige netværk. Han sidder på Landskontoret.

Mads Hadberg, international koordinator

Mads har særligt ansvar for Enhedslistens internationale arbejde, herunder DiPD-projekter, internationale udvalg og netværk. Han sidder på Landskontoret.

Du kan finde kontaktoplysninger på org.teamet her

Enhedslistens politiske udvalg

Organiser dig om et særligt politisk område med andre medlemmer

Har du interesse i et særligt politikområde? Eller har du en helt særlig viden på et område, som du vil dele med resten af os? Så meld dig ind i et af vores politiske udvalg.

I Enhedslisten har vi en række politiske udvalg, som du kan være aktiv i. Det er meget forskelligt, hvordan udvalgene fungerer. Herunder kan du se en liste over alle udvalg. Ved at klikke dig ind på de forskellige, kan du finde kontaktpersoner, hjemmesider og beskrivelser af de enkelte udvalg.

Hvis der ikke er et udvalg til et politisk område, som du gerne vil beskæftige dig med, kan du kontakte Didde Jacobsen i Enhedslistens Organisationsteam. Her kan du få hjælp til at starte et nyt udvalg.

Du kan læse mere om processen for at starte et nyt udvalg her.

 

 

Antiracistisk udvalg
Arbejdsløshedspolitisk Netværk
Arbejdsmiljøudvalget
Boligpolitisk Udvalg
Børnepolitisk Udvalg
Døve-afdeling
Energi-politisk udvalg
Enhedslisten - Klimaaktivistnetværk
Enhedslistens Palæstinaudvalg
Enhedslistens Palæstinaudvalg Hovedstaden
Enhedslistens Palæstinaudvalg Østjylland
Enhedslistens Sommerlejrudvalg
Europapolitisk udvalg
Fagligt Landsudvalg
Fagligt Landsudvalg iniviterede
Freds og Konfliktløsningsgruppen
Handicappolitisk udvalg
Internationalt Udvalg
Kulturudvalget
Kurdistan Solidaritet Østjylland
Kvindepolitisk Udvalg
Kvindepolitisk Udvalg Østjylland
Landdistriktudvalget
Latinamerika-gruppen
Miljøpolitisk Udvalg
Netværk for medlemmer af Folkebevægelsen mod EU
Nicaragua-gruppen
Politisk Økonomisk Udvalg
Queerudvalget
Socialpolitisk udvalg
Sprog- og kommunikationsudvalg
Sundhedspolitisk Udvalg
Uddannelsespolitisk Udvalg
Ældrepolitisk Udvalg

Ung i Enhedslisten

Enhedslisten samarbejder med to ungdomsorganisationer

Enhedslisten har samarbejdsaftaler med de to socialistiske ungdomsorganisationer, RGU og SUF. Vi opfordrer vores medlemmer under 30 til at melde sig ind i en af de to. Du kan læse mere om de to organisationer herunder.