Ansatte på i afdelinger og Kbh-kontor

Kontaktoplysninger på ansatte i afdelinger og Kbh-kontor

Enhedslisten i Århus Kommune

Elsebeth Frederiksen
Kommunikationsmedarbejder
E-mail: [email protected]

Hanna-Louise Schou Nielsen
Organisationsmedarbejder
Tlf: 31663664
E-mail: [email protected]

Frederiksberg

Charlotte Broe
E-mail: [email protected]

København

Jakob Legarth Sandorff
Pressesekretær
Tlf: 22100083
E-mail: [email protected]

Liv Høyer Rabjerg
Sekretariatskoordinator
Tlf: 22 49 05 24
E-mail: [email protected]

Lone Degn
Organisationssekretær
Tlf: 24 52 41 39
E-mail: [email protected]

Signe Thydal
Valgkampssekretær
Tlf: 22 10 08 43
E-mail: [email protected]

Odder

Niels Bak

Skanderborg

Lisbeth Ivanhoe
Kampagnekoordinator i Enhedslisten Skanderborg
Tlf: 24604623
E-mail: [email protected]

Ansatte i regionerne

Kontaktoplysninger på ansatte i regionerne

Frederiksberg

Charlotte Broe
E-mail: [email protected]

Region Hovedstaden

Astrid Stockmarr
Regional organisationssekretær
Tlf: 25100059
E-mail: [email protected]

Eva Hyllegaard
Presse og kommunikation
Tlf: 22490529
E-mail: [email protected]

Region Midtjylland

Marie Brøgger
Regional organisationssekretær
Tlf: 23927592
E-mail: [email protected]

Region Nordjylland

Rasmus Falck Østergaard
Regional organisationssekretær
Tlf: 24524148
E-mail: [email protected]

Region Sjælland

Janus Balleby Rønbach
Regional organisationssekretær
Tlf: 22490525
E-mail: [email protected]

Region Syddanmark

Marianne M. Rosengren Pacarada
Regional organisationssekretær
Tlf: 22490520
E-mail: [email protected]

Ansatte på Christiansborg

Kontaktoplysninger på ansatte på Christiansborg

Christiansborg, sekretariatet

Aleksandar Josevski
Presserådgiver
Tlf: 33375045
E-mail: [email protected]

Anna Berg
Rådgiver vedr. social- og ligestillingspolitisk
Tlf: 61625128
E-mail: [email protected]

Anna Køster
Personlig assistent for Mai Villadsen og politisk rådgiver
Tlf: 61624918
E-mail: [email protected]

Åse Barfod
Fagsekretær vedr. beskæftigelsespolitik
E-mail: [email protected]

Frederik Werner Kronborg
Arbejdsmarkedspolitiskrådgiver
Tlf: 61625592
E-mail: [email protected]

Helene Dalskov Saidyleigh
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 33375066
E-mail: [email protected]

Jakob Lindell Ruggaard
Politisk- Strategisk rådgiver
Tlf: 6162 3460
E-mail: [email protected]

Jon Burgwald
Fagpolitisk leder
Tlf: 61625408
E-mail: [email protected]

Kasper Bjerring Petersen
Sekretariatsmedarbejder og kulturpolitisk rådgiver
Tlf: 33375090
E-mail: [email protected]

Kathrine Frøslev-Thomsen
Politisk rådgiver vedr. børne-, ungdoms- og uddannelsesområdet
Tlf: 6162 3314
E-mail: [email protected]

Kiki Svensson-Hahn
Kampagnerådgiver
Tlf: 6162 5081
E-mail: [email protected]

Lars Hedegaard Nielsen
Politisk rådgiver vedr. trafik-, bolig- og landdistriktspolitik
Tlf: 61623746
E-mail: [email protected]

Leila Stockmarr
Udenrigspolitisk rådgiver
Tlf: 33375069
E-mail: [email protected]

Lisbet Vestergaard Marek
Presserådgiver
Tlf: 61625049
E-mail: [email protected]

Liv Nanna Hansson
Velfærdspolitisk rådgiver
Tlf: 6162 3463
E-mail: [email protected]

Lotte Thurøe Andersen
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 61 62 37 06
E-mail: [email protected]

Mads Kampp Christiansen
Klimapolitisk rådgiver
Tlf: 6162 3952
E-mail: [email protected]

Maja Andersen
Kampagnekoordinator
Tlf: 61 62 37 20
E-mail: [email protected]

Maria Hejl Prudholm
Art Director
E-mail: [email protected]

Matilde Sort
Politisk rådgiver på natur, miljø og landbrug
Tlf: 61623451
E-mail: [email protected]

Mikkel Lauritzen
Kommunikation og presse
Tlf: 61624339
E-mail: [email protected]

Peter Plesner
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 61 62 33 66
E-mail: [email protected]

Poya Pakzad
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 33375076
E-mail: [email protected]

Shuki Foighel
Rets- og migrationspolitisk rådgiver
Tlf: 33375037
E-mail: [email protected]

Signe Mortensen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 61 62 47 33‬
E-mail: [email protected]

Tobias Clausen
EU-politisk rådgiver
Tlf: 33375055
E-mail: [email protected]

Toke Dahler
Sekretariatsleder
Tlf: 61 62 36 89
E-mail: [email protected]

Tormod Olsen
Rådgiver vedr. kommunal- og regionspolitik
Tlf: 33375086
E-mail: [email protected]

Frederiksberg

Charlotte Broe
E-mail: [email protected]

Enhedslisten i regionsråd

Region Hovedstaden

Annie Hagel
Medlem af regionsrådet for Region Hovedstaden
Tlf: 24622912
E-mail: [email protected]

Marianne Frederik
Medlem af regionsrådet for Region Hovedstaden
Tlf: 41434517
E-mail: [email protected]

Torben Kjær
Medlem af regionsrådet for Region Hovedstaden
Tlf: 29393633
E-mail: [email protected]

Tormod Olsen
Medlem af regionsrådet for Region Hovedstaden
Tlf: 30273937
E-mail: [email protected]

Region Midtjylland

Else Kayser
Medlem af regionsrådet for Region Midtjylland
Tlf: 29442832
E-mail: [email protected]

Signe Sofie Lund Jensen
Medlem af regionsrådet for Region Midtjylland
Tlf: 23 70 19 11
E-mail: [email protected]

Region Nordjylland

Lis Jensen
Medlem af regionsrådet for Region Nordjylland
Tlf: 21495981
E-mail: [email protected]

Susanne Flydtkjær
Tlf: 26853497
E-mail: [email protected]

Region Sjælland

Anna Bondo Nielsen
Tlf: 29426759
E-mail: [email protected]

Bruno Jerup
Medlem af regionsrådet for Region Sjælland
Tlf: 21643430
E-mail: [email protected]

Region Syddanmark

Lars Mogensen
Medlem af regionsrådet for Region Syddanmark
Tlf: 28247501
E-mail: [email protected]

Vibeke Syppli Enrum
Medlem af regionsrådet for Region Syddanmark
Tlf: 20460603
E-mail: [email protected]

Enhedslisten i kommunalbestyrelser

Aabenraa

Lene Dalsgaard
Tlf: 22436960
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget

Aalborg

Lasse Olsen
Tlf: 25199401
E-mail: [email protected]
Rådmand for Miljø- og EnergiforvaltningenMiljø og Energiudvalget. Medlem af Magistraten
Miljø- og Energiudvalget
Boligudvalget
Magistraten
Aalborg Energikoncern
Nordjyllands Beredskab I/S
Netværk for Bæredygtigt Erhverv
Dansk Fjernvarme
Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Per Clausen
Tlf: 31675008
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Landskabsudvalget
Reno-Nord
Skoleudvalget
Aalborg Vand
Aalborg Havn
By- og Landskabsudvalget
Ældre- og Handicapudvalget

Albertslund

Fedai Celim
Tlf: 22773298
E-mail: [email protected]

Helge Bo Jensen
Tlf: 61621679
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Allerød

Rasmus Keis Neerbek
Tlf: 22969249
E-mail: [email protected]
byrådsmedlem, medlem af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Århus

Lone Norlander Smith
Tlf: 24783401
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Børne- og Ungeuvalget. Uvalget for Sundhed og Omsorg. Forkvinde for Udvalget for Ligestilling og Mangfoldighed.
Århus Krisecenter
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
NRGI

Viggo Jonasen
Tlf: 41855439
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget. Formand for Teknisk Udvalg
Formand for Teknisk Udvalg
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget

Assens

Kaj Alstrup
Tlf: 53771298
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Ballerup

Muhammad Ali Abbasi
Tlf: 30205508
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Psykiatrirådet
Økonomiudvalget

Stine Rahbek Pedersen
Tlf: 41751020
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Fonden Grantoftegaard
Børne- og Skoleudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Bornholms Regionsk.

Mikael Benzon
Tlf: 51203071
E-mail: [email protected]
Bornholms Energi og Forsyning

Morten Riis
Tlf: 20331727
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem og viceborgmester
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Børn- og Skoleudvalget

Niclas Fick
Tlf: 21 51 11 97
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Natur- og Miljøudvalget
Naturrådet
Social- og Sundhedsudvalget
Kontaktrådet for Trafikbetjeningen
Grønt dialogforum
Musikhuzet Bornholm

Brøndby

Steen Andersen
Tlf: 51968227
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Børn- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Esbjerg

Sarah Nørris
Tlf: 40122155
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Kultur & Fritidsudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Bymidtesamarbejdet
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Esbjerg Erhvervsudvikling

Faaborg-Midtfyn

Morten Schjøtt
Tlf: 72531718
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Faaborg Gymnasium
Arbejdsmarkedsudvalg
Handicaprådet

Favrskov

Bodil Kvistgaard Olsen
Tlf: 29 71 44 54
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Planudvalget og Børne- og Skoleudvalget
Planudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Landsbyrådet
LAG Randers-Favrskov

Faxe

Nadia Bruun Thurø
Tlf: 20892026
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand for Socialudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
Socialudvalget
Økonomiudvalget
Udsatterådet

Fredensborg

Bjørn Svensson
Tlf: 40459533
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Social- og Seniorudvalget

Sussi Jensen
Handicaprådet

Fredericia

Cecilie Roed Schultz
Tlf: 61331632
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand i Senior- og Handicapudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Senior- og Handicapudvalget

Frederiksberg

Daniel Panduro
Tlf: 28982775
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børneudvalget og Undervisningsudvalget
Børneudvalget
Undervisningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Mønsterbryderudvalget

Mette Bang Larsen
Tlf: 50136949
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Handicaprådet
Udsatterådet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Frederiksberg Musikhøjskole
Socialudvalget

Thyge Enevoldsen
Tlf: 26286638
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Ældre- og Omsorgsudvalget. Medlem af Magistraten og By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Vand og Kloak
Ældre- og Omsorgsudvalge
Magistraten
By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Energi
Frederiksberg Fjernvarme og Bygas

Frederikshavn

Ida Skov
Tlf: 61246910
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundhedsudvalget

Frederikssund

Pelle Erik Andersen-Harild
Tlf: 23636922
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og miljøudvalget og Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget

Furesø

Øjvind Vilsholm
Tlf: 20274465
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget, Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (næstformand). Næstformand i handicaprådet.
Økonomiudvalget
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for dagtilbud og familier
Handicaprådet

Gentofte

Jeanne Toxværd
Tlf: 21 54 08 18
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Bygnings- og Arkitekturudvalget

Gladsaxe

Michael Dorph Jensen
Tlf: 24810316
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Medlem af Trafik- og Teknikudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Beboer- og pårørenderåd Møllegården
Integrationsrådet
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Trafik- og Teknikudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Torben Madsen
Tlf: 21421486
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Psykiatri- og Handicapudvalget
Handicaprådet

Trine Henriksen
Tlf: 60631180
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand for Miljøudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Miljøudvalget
Skolerådet
Økonomiudvalget
Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Det Grønne Råd
Dagtilbudsrådet
Mølleåværket A/S
BIOFOS Holding A/S
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
Grundlisteudvalget

Glostrup

Kirstina Tranberg
Tlf: 20 13 15 68
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem

Greve

Mehmet Zeki Dogru
Tlf: 27595543
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Delegeret til KLs delegeretmøde

Gribskov

Michael Hemming Nielsen
Tlf: 22857363
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem af Økonomiudvalget, Næstformand for Beskæftigelse -og Unge- , Udvikling samt medlem af By og Land
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser
Økonomiudvalget
Miljø, Klima og Kyst

Guldborgsund

Bente Lerche-Thomsen
Tlf: 25 18 18 03
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Haderslev

Svend Brandt
Tlf: 21216397
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Plan og Miljø. Orlov til 1. maj 2020
Udvalget for Plan og Miljø
Økonomiudvalget

Halsnæs

Thue Lundgaard
Tlf: 50918785
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede. Medlem af Økonomiudvalget
Formand Udvalget for Ældre og Handicappede.
Økonomiudvalget

Helsingør

Allan Berg Mortensen
Tlf: 25329596
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

Jørgen Bodilsen
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By-, Plan- og Miljøudvalget
Kultur- og Turismeudvalget

Herlev

Ibrahim Benli
Tlf: 60377641
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skolerådet og Kultur-og fritidsrådet
Arbejdsmarkedsudvalget
Skolerådet
Forenings- og Fritidsrådet

Marianne Dithmer
Tlf: 26790432
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget
Økonomi- og Planlægningsudvalget
Sundheds- og Voksenudvalget
Familie- og Forebyggelsesudvalget

Hillerød

Tue Tortzen
Tlf: 22857362
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme
Vestforbrænding
Hillerød Forsyning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Hjørring

Louise Bilde Hvelplund
Tlf: 41937733
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udbetaling Danmark
Økonomiudvalget
Hjørring krisecenter
Hjørring frivilligcenter

Holbæk

Karen Thestrup Clausen
Tlf: 72369040
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Børn og Ungeudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø
TV2 ØST
Børn og Ungeudvalget
Økonomiudvalget
Udvalget for Klima og Miljø
Naturpark Åmosen
CSU Holbæk (Center for Specialundervisning)

Leif Juhl
Tlf: 72369160
E-mail: [email protected]
Medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Horsens

Lisbeth Torfing
Tlf: 22159347
E-mail: [email protected]
Formand for Beskæftigelses- og Integrations­udvalget. Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrations­udvalget
Børne- og Uddannelses­udvalget
Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Hvidovre

Marianne Rosenkvist
E-mail: [email protected]
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsnævnet
Integrationsrådet

Høje-Taastrup

Emil Viskum
Tlf: 40794974
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget

Ishøj

Ole Wedel-Brandt
Tlf: 25216022
E-mail: [email protected]
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Kalundborg

Niels Erik Danielsen
Tlf: 21571158
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Kerteminde

Heino Salling
Byrådsmedlem
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget

Jutta Lundqvist Nielsen
Tlf: 31757444
E-mail: [email protected]
Orlov - Byrådsmedlem
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget
Østfyns Museer
Kerteminde Ungdomsskole
Østfyns Produktionsskole
Frivilligcenter Kerteminde

Kolding

Benny Dall
Tlf: 30600988
E-mail: [email protected]
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Medlem af Børne- og Uddanelsesudvalget, Økonomiudvalget, Plan-Bolig og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

København

Ali Hansen
Tlf: 40115997
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Metroselskabets bestyrelse

Allan Mylius Thomsen
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Medlem af Beskæftigelses - og Integrationsudvalget

Charlotte Lund
Tlf: 61240271
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
På orlov
På orlov

Gorm Anker Gunnarsen
Tlf: 20879913
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Gyda Heding
Tlf: 24412704
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Borgerrådgiverudvalget

Hassan Nur Wardere
Tlf: 29888364
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Jens Kjær Christensen
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Karina Vestergård Madsen
Tlf: 61240267
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Gruppeforkvinde
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Knud Holt Nielsen
Tlf: 30180827
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af bestyrelsen for Københavns Ungdomsskole
Thomas P. Hejle Ungdomshus

Martin Svendsen

Ninna Hedeager Olsen
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Teknik- og Miljøborgmester
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Sidsel Stoustrup

Sinem Demir
Tlf: 42 40 88 68
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Socialudvalget

Køge

Niels Rolskov
Tlf: 26234933
E-mail: [email protected]
Formand for Klima- og Planudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
SEAS-NVE
Klima- og Planudvalget
Økonomiudvalget
KLAR Forsyning

Lejre

Ivan Mott
Tlf: 21536285
E-mail: [email protected]
Formand for Teknik & Miljø
Teknik & Miljø
SEAS-NVE

Lolland

Bente Ellebæk Borreskov
Tlf: 21562521
E-mail: [email protected]
Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg
Ældre- og Sundhedsudvalget
Teknisk Udvalg
Handicaprådet
KLs Kommunekontaktråd KKR

Lyngby-Taarbæk

Henrik Bang
Tlf: 23114739
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Norddjurs

Birgitte Poulsen

Ulf Harbo
Tlf: 61651383
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget
Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
AquaDjurs

Næstved

Susanne Steensgaard Tariq
Tlf: 24755882
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Beskæftigelsesudvalget
Økonimuudvalget

Odder

Ditte Marie Thejsen
Tlf: 50493046
E-mail: [email protected]
Næstformand i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Leif Gjørtz Christensen
Tlf: 20960339
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Odense

Brian Skov Nielsen
Medlem af bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Reza Javid
Tlf: 71676720
E-mail: [email protected]
Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Borgerinddragelse

Søren Freiesleben
Tlf: 23 63 89 11
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By- og Kulturudvalget
Grønt Råd
VerdensmålsUdavalget

Odsherred

Clark Pratt
Tlf: 81713286
E-mail: [email protected]
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget samt Miljø- og Klimaudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Miljø- og Klimaudvalget
Grundvandsrådet
Vandoplandsstyregruppen

Randers

Bjarne Overmark
Tlf: 22213755
E-mail: [email protected]
Valgt for Beboerlisten. Medlem af Økonomiudvalget, Skole- og uddannelsesudvalget og Landdistriktsudvalget

Frida Valbjørn Christensen
Tlf: 93606004
E-mail: [email protected]
Medlem af Miljø- og teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Handicaprådet

Ringsted

Henrik Kjær
Tlf: 24524145
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og Boligudvalget
Ringsted Produktionsskole

Jan Jakobsen
Tlf: 61691675
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Kultur- og Trivselsudvalget
Ældre- og Genoptræningsudvalget

Roskilde

Anna Bondo Nielsen
Tlf: 29426759
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Skole og Børneudvalget
Klima og Miljøudvalget
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Jonas Paludan
Tlf: 50485066
E-mail: [email protected]

Rudersdal

Jacob Jensen
Tlf: 72681098
E-mail: [email protected]
Medlem af Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget

Rødovre

Marianne Rugaard Christensen
Tlf: 29902018
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Heerup Museet

Peter Mikkelsen
Tlf: 40935653
E-mail: [email protected]
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Silkeborg

Lene Fruelund
Tlf: 51944453
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Lysbro Uddannelsescenter
Socialudvalget
Handicaprådet

Peter Sig Kristensen
Tlf: 51509125
E-mail: [email protected]
Medlem af Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget,
Integrationsrådet

Skanderborg

Maria Temponeras
Tlf: 28254717
E-mail: [email protected]
Medlem af Miljø- og Planudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget
Undervisnings- og Børneudvalget
Miljø- og Planudvalget

Slagelse

Thomas Clausen
Tlf: 53257849
E-mail: [email protected]
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Økonomiudvalget

Sorø

Bo Mouritzen
Tlf: 60354662
E-mail: [email protected]
Medlem af Børn- og Undervisningsudvalget
Børn- og Undervisningsudvalget
Handicaprådet

Stevns

Sejer Folke
Tlf: 22419119
E-mail: [email protected]
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Svendborg

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Svendborg VE A/S
Svendborg Vejbeslysning A/S
Vand og Affald A/S

Stina Sølvberg Thomsen
Tlf: 20977811
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem - Stedfortræder fra 1. september 2020

Syddjurs

Jesper Yde Knudsen
Tlf: 23839891
E-mail: [email protected]
Næstformand i Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Medlem af Udvalget for familie og institutioner
Udvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for familie og institutioner

Tårnby

Dorthe Hecht
Tlf: 20969096
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Handicaprådet
Skolebestyrelse på Tårnbygårdsskolen

Thisted

Jens Otto Madsen
Tlf: 23261278
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Tønder

Holger Jens Petersen
Tlf: 29711953
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundhedsudvalget
Sundhedsudvalget
Handicaprådet

Viborg

Flemming Gundersen
Tlf: 41719522
E-mail: [email protected]
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Integrationsrådet
Fredningsnævn Midt/Vestjylland
Bruunshåb Papfabriks bestyrelse

Vordingborg

Mette Gerdøe-Frederiksen
Tlf: 41208002
E-mail: [email protected]
Næstformand i Udvalget for Børn, Unge og Familie
Udvalget for Børn, Unge og Familie
Handicaprådet

Ansatte

Kontaktoplysninger

Bruxelles, sekretariatet

Esther Keller
Politisk Rådgiver
Tlf: +32486572766
E-mail: [email protected]

Frederikke Hellemann
Sekretariatsleder
Tlf: +32486572602
E-mail: [email protected]

Rasmus Vestergaard Madsen
Pressemedarbejder
Tlf: 45 61 62 39 73
E-mail: [email protected]

Christiansborg, sekretariatet

Aleksandar Josevski
Presserådgiver
Tlf: 33375045
E-mail: [email protected]

Anna Berg
Rådgiver vedr. social- og ligestillingspolitisk
Tlf: 61625128
E-mail: [email protected]

Anna Køster
Personlig assistent for Mai Villadsen og politisk rådgiver
Tlf: 61624918
E-mail: [email protected]

Åse Barfod
Fagsekretær vedr. beskæftigelsespolitik
E-mail: [email protected]

Frederik Werner Kronborg
Arbejdsmarkedspolitiskrådgiver
Tlf: 61625592
E-mail: [email protected]

Helene Dalskov Saidyleigh
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 33375066
E-mail: [email protected]

Jakob Lindell Ruggaard
Politisk- Strategisk rådgiver
Tlf: 6162 3460
E-mail: [email protected]

Jon Burgwald
Fagpolitisk leder
Tlf: 61625408
E-mail: [email protected]

Kasper Bjerring Petersen
Sekretariatsmedarbejder og kulturpolitisk rådgiver
Tlf: 33375090
E-mail: [email protected]

Kathrine Frøslev-Thomsen
Politisk rådgiver vedr. børne-, ungdoms- og uddannelsesområdet
Tlf: 6162 3314
E-mail: [email protected]

Kiki Svensson-Hahn
Kampagnerådgiver
Tlf: 6162 5081
E-mail: [email protected]

Lars Hedegaard Nielsen
Politisk rådgiver vedr. trafik-, bolig- og landdistriktspolitik
Tlf: 61623746
E-mail: [email protected]

Leila Stockmarr
Udenrigspolitisk rådgiver
Tlf: 33375069
E-mail: [email protected]

Lisbet Vestergaard Marek
Presserådgiver
Tlf: 61625049
E-mail: [email protected]

Liv Nanna Hansson
Velfærdspolitisk rådgiver
Tlf: 6162 3463
E-mail: [email protected]

Lotte Thurøe Andersen
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 61 62 37 06
E-mail: [email protected]

Mads Kampp Christiansen
Klimapolitisk rådgiver
Tlf: 6162 3952
E-mail: [email protected]

Maja Andersen
Kampagnekoordinator
Tlf: 61 62 37 20
E-mail: [email protected]

Maria Hejl Prudholm
Art Director
E-mail: [email protected]

Matilde Sort
Politisk rådgiver på natur, miljø og landbrug
Tlf: 61623451
E-mail: [email protected]

Mikkel Lauritzen
Kommunikation og presse
Tlf: 61624339
E-mail: [email protected]

Peter Plesner
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 61 62 33 66
E-mail: [email protected]

Poya Pakzad
Politisk - økonomisk rådgiver
Tlf: 33375076
E-mail: [email protected]

Shuki Foighel
Rets- og migrationspolitisk rådgiver
Tlf: 33375037
E-mail: [email protected]

Signe Mortensen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 61 62 47 33‬
E-mail: [email protected]

Tobias Clausen
EU-politisk rådgiver
Tlf: 33375055
E-mail: [email protected]

Toke Dahler
Sekretariatsleder
Tlf: 61 62 36 89
E-mail: [email protected]

Tormod Olsen
Rådgiver vedr. kommunal- og regionspolitik
Tlf: 33375086
E-mail: [email protected]

Enhedslisten i Århus Kommune

Elsebeth Frederiksen
Kommunikationsmedarbejder
E-mail: [email protected]

Hanna-Louise Schou Nielsen
Organisationsmedarbejder
Tlf: 31663664
E-mail: [email protected]

Frederiksberg

Charlotte Broe
E-mail: [email protected]

København

Jakob Legarth Sandorff
Pressesekretær
Tlf: 22100083
E-mail: [email protected]

Liv Høyer Rabjerg
Sekretariatskoordinator
Tlf: 22 49 05 24
E-mail: [email protected]

Lone Degn
Organisationssekretær
Tlf: 24 52 41 39
E-mail: [email protected]

Signe Thydal
Valgkampssekretær
Tlf: 22 10 08 43
E-mail: [email protected]

Landskontoret

Adian Asker Fabrin
Rengøringsmedarbejder
E-mail: [email protected]

Anders Olesen
Faglig Koordinator - orlov
E-mail: [email protected]

Asbjørn Bang
International koordinator - vikar
Tlf: 22202773
E-mail: [email protected]

Bjarne Hejlskov Nielsen
Økonomimedarbejder
Tlf: 22490527
E-mail: [email protected]

Bo Karlsen
DIPD-koordinator
E-mail: [email protected]

Didde Jacobsen
Kampagne- og kommunikationsmedarbejder
Tlf: 22109424
E-mail: [email protected]

Emma Sinclair
Skolevalgskoordinator
E-mail: [email protected]

Lars Peter Abildgaard
IT
E-mail: [email protected]

Mads Hadberg
International koordinator - orlov
Tlf: 61624958
E-mail: [email protected]

Mads Laurids Petersen
Medlemssekretær
Tlf: 22490521
E-mail: [email protected]

Maja Andersen
Kampagnekoordinator
Tlf: 61623720
E-mail: [email protected]

Margit Maja
Økonomi
Tlf: 22 10 00 11
E-mail: [email protected]

Maria Hejl Prudholm
Art Director
E-mail: [email protected]

Maria Strand
FU/HB sekretær
Tlf: 22490523
E-mail: [email protected]

Mikael Meldstad
Økonomi- og regnskabsansvarlig
Tlf: 77343325
E-mail: [email protected]

Peter Sig Kristensen
Kommunalpolitisk koordinator
Tlf: 51509125
E-mail: [email protected]

Landskontoret - Svendborg

Jesper Kiel
Kommunalpolitisk koordinator
Tlf: 24524155
E-mail: [email protected]

Odder

Niels Bak

Region Hovedstaden

Astrid Stockmarr
Regional organisationssekretær
Tlf: 25100059
E-mail: [email protected]

Eva Hyllegaard
Presse og kommunikation
Tlf: 22490529
E-mail: [email protected]

Region Midtjylland

Marie Brøgger
Regional organisationssekretær
Tlf: 23927592
E-mail: [email protected]

Region Nordjylland

Rasmus Falck Østergaard
Regional organisationssekretær
Tlf: 24524148
E-mail: [email protected]

Region Sjælland

Janus Balleby Rønbach
Regional organisationssekretær
Tlf: 22490525
E-mail: [email protected]

Region Syddanmark

Marianne M. Rosengren Pacarada
Regional organisationssekretær
Tlf: 22490520
E-mail: [email protected]

Skanderborg

Lisbeth Ivanhoe
Kampagnekoordinator i Enhedslisten Skanderborg
Tlf: 24604623
E-mail: [email protected]

Enhedslistens politiske udvalg

Enhedslisten har følgende udvalg:

Antiracistisk udvalg
Arbejdsløshedspolitisk Netværk
Arbejdsmiljøudvalget
Boligpolitisk Udvalg
Børnepolitisk Udvalg
Døve-afdeling
Enhedslisten - Klimaaktivistnetværk
Enhedslistens Palæstinaudvalg
Enhedslistens Palæstinaudvalg Hovedstaden
Enhedslistens Palæstinaudvalg Østjylland
Enhedslistens Sommerlejrudvalg
Europapolitisk udvalg
Fagligt Landsudvalg
Freds og Konfliktløsningsgruppen
Handicappolitisk udvalg
Internationalt Udvalg
Kulturudvalget
Kurdistan Solidaritet Østjylland
Kvindepolitisk Udvalg
Kvindepolitisk Udvalg Østjylland
Landdistriktudvalget
Latinamerika-gruppen
Miljøpolitisk Udvalg
Netværk for medlemmer af Folkebevægelsen mod EU
Nicaragua-gruppen
Politisk Økonomisk Udvalg
Queerudvalget
Socialpolitisk udvalg
Sprog- og kommunikationsudvalg
Sundhedspolitisk Udvalg
Uddannelsespolitisk Udvalg
Ældrepolitisk Udvalg

Hvem skal jeg kontakte?

Her kan du se, hvem du skal kontakte

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid kontakte landskontoret på [email protected] eller tlf. 33 93 33 24. Så skal vi nok sørge for at få sendt din henvendelse til rette sted.

Landskontorets telefontider

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00

Hvis du har spørgsmål til din kontingent, skal du skrive til [email protected]

Du får tilsendt en webformular efter et af vores landsdækkende kurser og træf, hvor du søger om rejserefusion. Det foregår gennem medlemssystemet mit.enhedslisten.dk.

Hvis du skal have rejserefusion til et andet arrangement, skal du udfylde en pdf. Den finder du her sammen med reglerne for rejserefusion.

 

Hvis du har fundet en fejl på hjemmesiden, er du velkommen til at sende os en mail på [email protected]

Hvis du ønsker at kontakte Enhedslistens forretningsudvalg eller hovedbestyrelse kan du skrive til [email protected]
Deadline for sager på forretningsudvalgets møde er mandag kl. 8.

Hvis Enhedslisten er medarrangør, kan du søge støtte hos forretningsudvalget ved at skrive til [email protected]

Hvis Enhedslisten ikke er medarrangør, kan du søge Rød Fond om støtte. Skriv til [email protected] og angiv, at det er en ansøgning til Rød Fond.

Hvis du har spørgsmål til afdelingen elller udvalgets økonomi, skal du skrive til [email protected]

Enhedslistens faglige netværk

Enhedslisten har følgende faglige netværk:

AC-netværket
Enhedslistens faglige Magister-netværk (DM)
Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere
Enhedslistens faglige netværk for arkitekter
Enhedslistens faglige netværk for bibliotekarer
Enhedslistens faglige netværk for Byggefagene
Enhedslistens faglige netværk for DJØF'ere, advokater og jurister
Enhedslistens faglige netværk for FOA-medlemmer
Enhedslistens faglige netværk for gymnasiumansatte
Enhedslistens faglige netværk for HK'ere
Enhedslistens faglige netværk for industri og metal
Enhedslistens faglige netværk for ingeniører
Enhedslistens faglige netværk for jernbaneansatte
Enhedslistens faglige netværk for journalister
Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen
Enhedslistens faglige netværk for Læger
Enhedslistens faglige netværk for lærere
Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer
Enhedslistens faglige netværk for psykologer
Enhedslistens faglige netværk for pædagoger og pædagogisk personale
Enhedslistens faglige netværk for skabende og udøvende kunstnere
Enhedslistens faglige netværk for Socialrådgivere
Enhedslistens faglige netværk for sundhedsfag
Enhedslistens studenternetværk (for videregående uddannelser)
KUØ - Enhedslistens Netværk på Københavns Universitet
Studerende i Enhedslisten

Lokalafdelinger i Enhedslisten

Her er en oversigt over Enhedslistens lokalafdelinger:

Aabenraa afdeling
Aabenraa afdeling

Kontaktperson:

Henning Jensen

Tlf: 30633387

[email protected]

Aalborg afdeling
Aalborg afdeling

Kontaktperson:

John Ørtoft Christensen

Tlf: 51333464

[email protected]

Albertslund afdeling
Albertslund afdeling

Kontaktperson:

Ebbe Rand Jørgensen

Tlf: 28137232

[email protected]

Allerød afdeling
Allerød afdeling

Kontaktperson:

Lars Juel Sørensen

Tlf: 22782726

[email protected]

Amager Vest afdeling
Amager Vest afdeling

Kontaktperson:

Thomas Friis Jørgensen

Tlf: 61515087

[email protected]

Amager Øst afdeling
Amager Øst afdeling

Kontaktperson:

Marianne Frederik

Tlf: 41434517

[email protected]

Århus Nord afdeling
Århus Nord afdeling

Kontaktperson:

Agnes Jakobsen Holst

[email protected]

Århus Syd afdeling
Århus Syd afdeling

Kontaktperson:

Else Kayser

Tlf: 29442832

[email protected]

Århus Vest afdeling
Århus Vest afdeling

Kontaktperson:

Hans Jørgen Vad

Tlf: 29847734

[email protected]

Århus Øst afdeling
Århus Øst afdeling

Kontaktperson:

Jesper Steppat

Tlf: 40272540

[email protected]

Assens afdeling
Assens afdeling

Kontaktperson:

Kirsten Hofset

[email protected]

Ballerup afdeling
Ballerup afdeling

Kontaktperson:

Louise Mathiasen

[email protected]

Blågård afdeling
Blågård afdeling

Dækker området indenfor Jagtvej, Nørrebrogade, Peblinge sø, Rosenørns Allé, Julius Thomsens Gade og Åboulevard


Kontaktperson:

Per Bregengaard

Tlf: 27116020

[email protected]

Bornholm afdeling
Bornholm afdeling

Kontaktperson:

Ia Klindt

[email protected]

Brøndby afdeling
Brøndby afdeling

Kontaktperson:

Steen Andersen

Tlf: 51968227

[email protected]

Brønderslev afdeling
Brønderslev afdeling

Kontaktperson:

Runa Friis Hansen

Tlf: 71100502

[email protected]

Brønshøj-Husum afdeling
Brønshøj-Husum afdeling

Kontaktperson:

Jens Borking

Tlf: 20962186

[email protected]

Christianshavn afdeling
Christianshavn afdeling

Kontaktperson:

Karsten Ditlevsen

Tlf: 21247022

[email protected]

Egedal afdeling
Egedal afdeling

Kontaktperson:

Bente Kjærgaard Brun

Tlf: 20366020

[email protected]

Esbjerg afdeling
Esbjerg afdeling

Kontaktperson:

Sarah Nørris

Tlf: 40122155

[email protected]dk

Faaborg-Midtfyn afdeling
Faaborg-Midtfyn afdeling

Kontaktperson:

Kirsten Lundgaard

Tlf: 30430583

[email protected]

Fanø afdeling
Fanø afdeling

Kontaktperson:

Peter Bøgsted Knudsen

Tlf: 61166641

[email protected]

Favrskov afdeling
Favrskov afdeling

Kontaktperson:

Peder Meyhoff

Tlf: 24676133

[email protected]

Faxe afdeling
Faxe afdeling

Kontaktperson:

Jan Kjærgaard Hansen

Tlf: 40537653

[email protected]

Fredensborg-Hørsholm afdeling
Fredensborg-Hørsholm afdeling

Kontaktperson:

Niels Rosendal Jensen

[email protected]

Fredericia afdeling
Fredericia afdeling

Kontaktperson:

Jan Filbært

Tlf: 27505601

[email protected]

Frederiksberg afdeling
Frederiksberg afdeling

Kontaktperson:

Mads-Emil Gaardsvig Christensen

[email protected]

Frederikshavn – Læsø afdeling
Frederikshavn – Læsø afdeling

Kontaktperson:

Ida Skov

Tlf: 61246910

[email protected]

Frederikssund afdeling
Frederikssund afdeling

Kontaktperson:

Erik Andersen

[email protected]

Furesø afdeling
Furesø afdeling

Kontaktperson:

Allan If Jensen

Tlf: 53712010

[email protected]

Gentofte afdeling
Gentofte afdeling

Kontaktperson:

Tage Christiansen

Tlf: 40459818

[email protected]

Gladsaxe afdeling
Gladsaxe afdeling

Kontaktperson:

Kirsten Jacobsen

Tlf: 50509809

[email protected]

Greve-Solrød afdeling
Greve-Solrød afdeling

Kontaktperson:

Susanne Pahlmann

Tlf: 21453317

[email protected]

Gribskov afdeling
Gribskov afdeling

Enhedslisten Gribskov (åben gruppe): https://www.facebook.com/groups/225112267514463/ Enhedslisten Gribskov (side) https://www.facebook.com/pages/Enhedslisten-Gribskov/150195431741094


Kontaktperson:

Jørgen Sidenius Strøm

Tlf: 51702664

[email protected]

Guldborgsund afdeling
Guldborgsund afdeling

Kontaktperson:

Frederik Lerche-Thomsen

Tlf: 25148198

[email protected]

Haderslev afdeling
Haderslev afdeling

Kontaktperson:

Mathias D. Christiansen

Tlf: 28203411

[email protected]

Halsnæs afdeling
Halsnæs afdeling

Kontaktperson:

Per Heisselberg

Tlf: 42734743

[email protected]

Helsingør afdeling
Helsingør afdeling

Kontaktperson:

Anders Taarnby Thomsen
Herlev afdeling
Herlev afdeling

Kontaktperson:

Marianne Dithmer

Tlf: 26790432

Herning-Ikast-Brande afdeling
Herning-Ikast-Brande afdeling

Kontaktperson:

Sabrina Christiansen Broch

Tlf: 22480048

[email protected]

Hillerød afdeling
Hillerød afdeling

Kontaktperson:

Johnny Christiansen

Tlf: 50555163

[email protected]

Hjørring afdeling
Hjørring afdeling

Kontaktperson:

Brian Kirkeby

Tlf: 20577012

[email protected]

Holbæk afdeling
Holbæk afdeling

Kontaktperson:

Lasse Bertelsen

Tlf: 21824814

[email protected]

Holstebro-Struer-Lemvig afdeling
Holstebro-Struer-Lemvig afdeling

Kontaktperson:

Frederik Madsen

Tlf: 97496505

[email protected]

Horsens-Hedensted afdeling
Horsens-Hedensted afdeling

Kontaktperson:

Tobias Danborg Torfing
Hvidovre afdeling
Hvidovre afdeling

Kontaktperson:

Gunhild Justesen

Tlf: 50669026

[email protected]

Høje Taastrup afdeling
Høje Taastrup afdeling

Kontaktperson:

Jørgen Mortensen

Tlf: 61771338

[email protected]

Indre by afdeling
Indre by afdeling

Kontaktperson:

Stine Finné Toft

Tlf: 61 72 56 21

[email protected]

Indre Nørrebro – Den Røde Firkant afdeling
Indre Nørrebro – Den Røde Firkant afdeling

Dækker området indenfor Jagtvej, Tagensvej, Fredensgade, Sortedams sø og Nørrebrogade


Kontaktperson:

Torben Conrad

Tlf: 28757479

[email protected]

Ishøj afdeling
Ishøj afdeling

Kontaktperson:

Martin Patrong Haspang

Tlf: 28727706

[email protected]

Jammerbugt afdeling
Jammerbugt afdeling

Kontaktperson:

Bertel Brander

Tlf: 40530498

[email protected]

Kalundborg afdeling
Kalundborg afdeling

Kontaktperson:

Niels Erik Danielsen

Tlf: 21571158

[email protected]

Kerteminde afdeling
Kerteminde afdeling

Kontaktperson:

Heino Salling

[email protected]

Kolding afdeling
Kolding afdeling

Kontaktperson:

Jannie Winberg

[email protected]

Køge afdeling
Køge afdeling

Kontaktperson:

Jette Jørgensen

Tlf: 51440886

[email protected]

Langeland afdeling
Langeland afdeling

Kontaktperson:

Tommy Bredal Storgaard

Tlf: 51725516

Lejre afdeling
Lejre afdeling

Kontaktperson:

Ulla Höcky

Tlf: 27629139

[email protected]

Lolland afdeling
Lolland afdeling

Kontaktperson:

Kristof Lubowiecki

[email protected]

Lyngby afdeling
Lyngby afdeling

Kontaktperson:

Jeanette Astrup

Tlf: 21612848

[email protected]

Mariagerfjord afdeling
Mariagerfjord afdeling

Kontaktperson:

Per Værum Mikkelsen

Tlf: 31443079

[email protected]

Middelfart afdeling
Middelfart afdeling

Kontaktperson:

Morten Pabst Petersen

[email protected]

Morsø afdeling
Morsø afdeling

Kontaktperson:

Poul Sørensen

Tlf: 40978826

[email protected]

Norddjurs afdeling
Norddjurs afdeling

Kontaktperson:

Ulf Harbo

Tlf: 61651383

[email protected]

Nordfyn afdeling
Nordfyn afdeling

Kontaktperson:

Dirk Muller

Tlf: 42527766

[email protected]

Nordvest afdeling
Nordvest afdeling

Kontaktperson:

Stinna Gammelgaard

[email protected]

Nyborg afdeling
Nyborg afdeling

Kontaktperson:

Lars Bennedbæk

[email protected]

Næstved afdeling
Næstved afdeling

Kontaktperson:

Hans Preben Petersen

Tlf: 55777242

[email protected]

Nørrebro Park afdeling
Nørrebro Park afdeling

Dækker området på Nørrebro vest for Nørrebrogade og nord for Jagtvej,


Kontaktperson:

Hans Henrik Nielsen

Tlf: 22175643

[email protected]

Odder afdeling
Odder afdeling

Kontaktperson:

Leif Gjørtz Christensen

Tlf: 20960339

[email protected]

Odense afdeling
Odense afdeling

Kontaktperson:

Torsten Ringgaard

Tlf: 50720565

[email protected]

Odsherred afdeling
Odsherred afdeling

Kontaktperson:

Else Andersen

[email protected]

Randers afdeling
Randers afdeling

Kontaktperson:

Frede Kirkholm Nielsen

Tlf: 50462810

[email protected]

Rebild afdeling
Rebild afdeling

Kontaktperson:

Flemming Larsen

[email protected]

Ringkøbing-Skjern afdeling
Ringkøbing-Skjern afdeling

Kontaktperson:

Johnny Zaar

Tlf: 93910530

[email protected]

Ringsted afdeling
Ringsted afdeling

Kontaktperson:

Tommy Johannessen

Tlf: 40141810

[email protected]

Roskilde afdeling
Roskilde afdeling

Kontaktperson:

Åge Skovrind

Tlf: 60879816

[email protected]

Rudersdal afdeling
Rudersdal afdeling

Kontaktperson:

Lisette Jespersen

Tlf: 22358092

[email protected]

Rødovre afdeling
Rødovre afdeling

Kontaktperson:

Necla Baran

Tlf: 20226070

[email protected]

Samsø afdeling
Samsø afdeling

Kontaktperson:

Jette Manthey Søgaard

Tlf: 25216173

[email protected]

Silkeborg afdeling
Silkeborg afdeling

Kontaktperson:

Malte Bang

Tlf: 41174776

[email protected]

Skanderborg afdeling
Skanderborg afdeling

Kontaktperson:

Poul Bjørn Berg

[email protected]

Skive afdeling
Skive afdeling

Kontaktperson:

Niels Overgaard Hansen

[email protected]

Slagelse afdeling
Slagelse afdeling

Kontaktperson:

Helene Gerup

Tlf: 20532512

[email protected]

Sorø afdeling
Sorø afdeling

Kontaktperson:

Charlotte Eich

Tlf: 22380313

[email protected]

Stevns afdeling
Stevns afdeling

Kontaktperson:

Gitte Christensen

[email protected]

Svendborg afdeling
Svendborg afdeling

Kontaktperson:

Emil Thirup-Sorknæs

Tlf: 22767442

[email protected]

Syddjurs afdeling
Syddjurs afdeling

Kontaktperson:

Niels Peter Mortensen

Tlf: 24634611

[email protected]

Sydhavnen afdeling
Sydhavnen afdeling

Enhedslisten sydhavnen har en gruppe og en like side på Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/40182726471/?ref=ts&fref=ts Like side: https://www.facebook.com/EnhedslistenSydhavnen


Kontaktperson:

Kaj Thelander Jessen

Tlf: 31957437

[email protected]

Sønderborg afdeling
Sønderborg afdeling

Kontaktperson:

Tenna Rejnholt Kristensen

Tlf: 21682231

[email protected]

Tårnby-Dragør afdeling
Tårnby-Dragør afdeling

Kontaktperson:

Jan Hendriksen

Tlf: 40119537

[email protected]

Thy afdeling
Thy afdeling

Kontaktperson:

Kirsten Strandgaard

Tlf: 25624124

[email protected]

Tønder afdeling
Tønder afdeling

Kontaktperson:

Marianne Ishøi Mose

[email protected]

Valby afdeling
Valby afdeling

Kontaktperson:

Ole Myrtue

Tlf: 40733772

[email protected]

Vanløse afdeling
Vanløse afdeling

Kontaktperson:

Rasmus Lillelund Poulsen

Tlf: 50588443

[email protected]

Varde afdeling
Varde afdeling

Kontaktperson:

Lene Falgreen Adolphsen

Tlf: 26297210

[email protected]

Vejen afdeling
Vejen afdeling

Kontaktperson:

Carsten Christiansen

[email protected]

Vejle afdeling
Vejle afdeling

Kontaktperson:

Lone Johansen

[email protected]

Vesterbro afdeling
Vesterbro afdeling

Side der er åben for alle der godt kan lide Ø Vesterbro: https://www.facebook.com/groups/enhedslistenvesterbro/?fref=ts


Kontaktperson:

Jens Aare Jensen

Tlf: 24823639

[email protected]

Vesthimmerland afdeling
Vesthimmerland afdeling

Kontaktperson:

Finn Nielsen

[email protected]

Viborg afdeling
Viborg afdeling

Kontaktperson:

Liz Dueholm

Tlf: 21479735

[email protected]

Vordingborg afdeling
Vordingborg afdeling

Kontaktperson:

Jens Henrik Jacobsen

[email protected]

Ydre Nørrebro afdeling
Ydre Nørrebro afdeling

Dækker området indenfor Nørrebrogade, Højbanen, Tagensvej og Jagtvej


Kontaktperson:

Ida Begtrup Andersen

[email protected]

Ærø afdeling
Ærø afdeling

Kontaktperson:

Alex Suszkiewicz

Tlf: 51765370

[email protected]

Østerbro afdeling
Østerbro afdeling

Kontaktperson:

Oskar Zytnik

Tlf: 21783518

[email protected]