Byråd

Aabenraa

Jens Bundgaard Nielsen
Tlf: 30914229
E-mail: post@jensbundgaardnielsen.dk
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Aalborg

Lasse Puertas Navarro Olsen
Tlf: 25199401
E-mail: lo-byraad@aalborg.dk
Formand for Miiljø og Energiudvalget. Medlem af Magistraten
Miljø- og Energiudvalget
Boligudvalget
Magistraten
Aalborg Energikoncern
Nordjyllands Beredskab I/S
Netværk for Bæredygtigt Erhverv
Dansk Fjernvarme
Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Per Clausen
Tlf: 31675008
E-mail: pc-byraad@aalborg.dk
Medlem af Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Landskabsudvalget
Reno-Nord
Skoleudvalget
Aalborg Vand
Aalborg Havn
By- og Landskabsudvalget
Ældre- og Handicapudvalget

Albertslund

Helge Bo Jensen
Tlf: 61621679
E-mail: helge.bo.jensen@albertslund.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Lene Rygaard Jessen
Tlf: 51928526
E-mail: lene.rygaard.jessen@albertslund.dk
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Byudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Miljø- og Byudvalget

Allerød

Rasmus Keis Neerbek
Tlf: 22969249
E-mail: rakn@alleroed.dk
Medlem af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Århus

Keld Hvalsø Nedergaard
Tlf: 28245824
E-mail: k.h.nedergaard@gmail.com
Formand for Teknikudvalget. Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Århus Vand
Århus Letbane
Teknikudvalget

Lone Norlander Smith
Tlf: 24783401
E-mail: lone.norlander@gmail.com
Børne- og Ungeuvalget. Uvalget for Sundhed og Omsorg. Forkvinde for Udvalget for Ligestilling og Mangfoldighed.
Århus Krisecenter
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
NRGI

Assens

Kaj Alstrup
Tlf: 53771298
E-mail: alstrup.kaj@gmail.com
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Ballerup

Muhammad Ali Abbasi
Tlf: 30205508
E-mail: maab@balk.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Psykiatrirådet
Økonomiudvalget

Stine Rahbek Pedersen
Tlf: 41751020
E-mail: stinerahbek@outlook.dk
Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Fonden Grantoftegaard
Børne- og Skoleudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Bornholms Regionsk.

Morten Riis
Tlf: 20331727
E-mail: Morten.Riis@brk.dk
Formand i Børn- og Skoleudvalget. Medlem af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Børn- og Skoleudvalget

Niclas Fick
Tlf: 41410184
E-mail: niclasfick@yahoo.dk
Medlem af Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Natur- og Miljøudvalget
Naturrådet
Social- og Sundhedsudvalget
Kontaktrådet for Trafikbetjeningen
Grønt dialogforum
Musikhuzet Bornholm

Brøndby

Steen Andersen
Tlf: 51968227
E-mail: stand@brondby.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Børn- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Esbjerg

Sarah Nørris
Tlf: 40122155
E-mail: sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af Kultur & Fritidsudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Bymidtesamarbejdet
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Esbjerg Erhvervsudvikling

Faaborg-Midtfyn

Morten Schjøtt
Tlf: 72531718
E-mail: morsc@fmk.dk
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Faaborg Gymnasium
Arbejdsmarkedsudvalg
Handicaprådet

Favrskov

Bodil Kvistgaard Olsen
E-mail: bodillo@gmail.com
Medlem af Planudvalget og Børne- og Skoleudvalget
Planudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Landsbyrådet
LAG Randers-Favrskov

Faxe

Nadia Bruun Thurø
Tlf: 20892026
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Næstformand for Socialudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
Socialudvalget
Økonomiudvalget
Udsatterådet

Fredensborg

Bjørn Svensson
Tlf: 40459533
E-mail: bjsv@fredensborg.dk
Medlem af Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Social- og Seniorudvalget
Handicaprådet

Fredericia

Cecilie Roed Schultz
Tlf: 61331632
E-mail: cecilie.schultz@fredericia.dk
Næstformand i Senior- og Handicapudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Senior- og Handicapudvalget

Frederiksberg

Daniel Panduro
Tlf: 28982775
E-mail: dapa01@frederiksberg.dk
Medlem af Børneudvalget og Undervisnings-udvalget
Børneudvalget
Undervisningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Mønsterbryderudvalget

Mette Bang Larsen
Tlf: 50136949
E-mail: mette@frederiksberg.dk
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Handicaprådet
Udsatterådet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Frederiksberg Musikhøjskole
Socialudvalget

Thyge Enevoldsen
Tlf: 26286638
E-mail: thygee@frederiksberg.dk
Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget. Medlem af Magistraten og By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Vand og Kloak
Ældre- og Omsorgsudvalge
Magistraten
By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Energi
Frederiksberg Fjernvarme og Bygas

Frederikshavn

Ida Skov
Tlf: 61246910
E-mail: idsk@frederikshavn.dk
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundhedsudvalget

Frederikssund

Pelle Erik Andersen-Harild
Tlf: 23636922
E-mail: peand@frederikssund.dk
Medlem af Plan- og miljøudvalget og Uddannelsesudvalget
Plan- og Miljøudvalget
Uddannelsesudvalget

Furesø

Øjvind Vilsholm
Tlf: 20274465
E-mail: oev@furesoe.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (næstformand). Næstformand i handicaprådet.
Økonomiudvalget
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for dagtilbud og familier
Handicaprådet

Gentofte

Frederik Dehlholm
Suppleant til byrådet

Jeanne Toxværd
Tlf: 21 54 08 18
E-mail: JEAT@gentofte.dk
Medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Bygnings- og Arkitekturudvalget

Gladsaxe

Michael Dorph Jensen
Tlf: 24810316
E-mail: michaeldorphjensen@gmail.com
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Medlem af Trafik- og Teknikudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Beboer- og pårørenderåd Møllegården
Integrationsrådet
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Trafik- og Teknikudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Torben Madsen
Tlf: 61556303
E-mail: tma@dhigroup.com
Medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Psykiatri- og Handicapudvalget
Handicaprådet

Trine Henriksen
Tlf: 60631180
E-mail: trine.henriksen@gladsaxe.dk
Næstformand for Miljøudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Miljøudvalget
Skolerådet
Økonomiudvalget
Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Det Grønne Råd
Dagtilbudsrådet
Mølleåværket A/S
BIOFOS Holding A/S
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
Grundlisteudvalget

Glostrup

Robert Sørensen
Tlf: 27123456
E-mail: 403ros@gmail.com
Medlem af Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget
Økonomiudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Glostrup Forsyning

Greve

Mehmet Zeki Dogru
Tlf: 27595543
E-mail: mze@greve.dk
Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Økonomiudvalget
Delegeret til KLs delegeretmøde

Gribskov

Michael Hemming Nielsen
Tlf: 22857363
E-mail: mhnie@gribskov.dk
Formand for Udvalget for Miljø, Klima og Kyst Næstformand i Udvalget for Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser Medlem af Økonomiudvalget.
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser
Økonomiudvalget
Miljø, Klima og Kyst

Guldborgsund

Bente Lerche-Thomsen
Tlf: 50974088
E-mail: blto@guldborgsund.dk
Medlem af Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Haderslev

Svend Brandt
Tlf: 74524673
E-mail: sbra@haderslev.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Plan og Miljø
Udvalget for Plan og Miljø
Økonomiudvalget

Halsnæs

Thue Lundgaard
Tlf: 50918785
E-mail: thluc@halsnaes.dk
Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede. Medlem af Økonomiudvalget
Formand Udvalget for Ældre og Handicappede.

Helsingør

Allan Berg Mortensen
Tlf: 25329596
E-mail: abm11@helsingor.dk
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Herlev

Ibrahim Benli
Tlf: 60377641
E-mail: ibbenli@gmail.com
Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skolerådet og Kultur-og fritidsrådet
Arbejdsmarkedsudvalget
Skolerådet
Forenings- og Fritidsrådet

Marianne Dithmer
Tlf: 26790432
E-mail: marianne.dithmer@herlev.dk
Medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget
Økonomi- og Planlægningsudvalget
Sundheds- og Voksenudvalget
Familie- og Forebyggelsesudvalget

Hillerød

Tue Tortzen
Tlf: 22857362
E-mail: tt@hillerod.dk
Medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme
Vestforbrænding
Hillerød Forsyning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Hjørring

Louise Bilde Hvelplund
Tlf: 41937733
E-mail: louise.bilde.hvelplund @hjoerring.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udbetaling Danmark
Økonomiudvalget
Hjørring krisecenter
Hjørring frivilligcenter

Holbæk

Karen Thestrup Clausen
Tlf: 72369040
E-mail: kathc@holb.dk
Formand for Børn og Ungeudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø
TV2 ØST
Børn og Ungeudvalget
Økonomiudvalget
Udvalget for Klima og Miljø
Naturpark Åmosen
CSU Holbæk (Center for Specialundervisning)

Leif Juhl
Tlf: 72369160
E-mail: ljuhl@holb.dk
Medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Horsens

Lisbeth Heidemann Torfing
Tlf: 22159347
E-mail: lisbeth_heidemann@hotmail.com
Formand for Beskæftigelses- og Integrations­udvalget. Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrations­udvalget
Børne- og Uddannelses­udvalget
Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Hvidovre

Gert Wahl
Tlf: 2552 9792
E-mail: gwx@hvidovre.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Bevillingsnævnet

Høje-Taastrup

Emil Viskum
Tlf: 40794974
E-mail: emilvi@htk.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget

Ole Hyldahl
E-mail: OleHy@htk.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget
Særligt Børn og Unge udvalg
Socialudvalget
Områdefornyelsen af Gadehavekvarteret
Udsatteråd
Økonomiudvalget
Institutions- og Skoleudvalget
Institutions- og Skolerådet
Handicaprådet

Ishøj

Ole Wedel-Brandt
Tlf: 25216022
E-mail: 38442@ishoj.dk
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Kalundborg

Niels Erik Danielsen
Tlf: 21571158
E-mail: Niels.Danielsen@kalundborg.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Kerteminde

Jutta Lundqvist Nielsen
Tlf: 31757444
E-mail: pol-jln@kerteminde.dk
Formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget
Østfyns Museer
Kerteminde Ungdomsskole
Østfyns Produktionsskole
Frivilligcenter Kerteminde

Kolding

Benny Dall
Tlf: 30600988
E-mail: bedal@kolding.dk
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Medlem af Børne- og Uddanelsesudvalget, Økonomiudvalget, Plan-Bolig og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

København

Ali Hansen
Tlf: 40115997
E-mail: hansen_ali@yahoo.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Metroselskabets bestyrelse

Charlotte Lund
Tlf: 61240271
E-mail: Charlotte_Lund@br.kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Socialudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Gorm Anker Gunnarsen
Tlf: 20879913
E-mail: Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

Gyda Heding
Tlf: 24412704
E-mail: gyda.heding@gmail.com
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Borgerrådgiverudvalget

Hassan Nur Wardere
Tlf: 29888364
E-mail: hassan_nur_wardere@br.kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Jens Kjær Christensen
E-mail: jens_kjaer_christensen@br.kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Karina Vestergård Madsen
E-mail: karina_vestergard_madsen@kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Gruppeforkvinde
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Socialudvalget

Knud Holt Nielsen
Tlf: 20476643
E-mail: knudh69@gmail.com
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af bestyrelsen for Københavns Ungdomsskole
Thomas P. Hejle Ungdomshus
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ninna Hedeager Olsen
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Teknik- og Miljøborgmester
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Rikke Lauritzen
Tlf: 60101019
E-mail: Rikke_Lauritzen@br.kk.dk
Medlem af Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Forkvinde for Folkeoplysningsudvalget
ARC (Amager Ressource Center)
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Zenia Nørregaard
E-mail: Zenia_Noerregaard@kk.dk
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Køge

Niels Rolskov
Tlf: 26234933
E-mail: niels.rolskov@koege.dk
Formand for Klima- og Planudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
SEAS-NVE
Klima- og Planudvalget
Økonomiudvalget
KLAR Forsyning

Lejre

Ivan Mott
Tlf: 21536285
E-mail: ivmo@lejre.dk
Formand for Teknik & Miljø
Teknik & Miljø
SEAS-NVE

Lolland

Bente Ellebæk Borreskov
Tlf: 21562521
E-mail: bebo@lolland.dk
Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg
Ældre- og Sundhedsudvalget
Teknisk Udvalg
Handicaprådet
KLs Kommunekontaktråd KKR

Lyngby-Taarbæk

Henrik Peter Bang
Tlf: 23114739
E-mail: henba@ltk.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Middelfart

Paw Nielsen
Tlf: 5194 6342
E-mail: paw.nielsen@middelfart.dk
Medlem af Skoleudvalget, Miljø- og Energiudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
DSI Teglgården
Social- og Sundhedsudvalget
Miljø- og Energiudvalget
Skoleudvalget
Trekantområdet (infrastruktur og forsyning)
Nørre Aaby Ældreboligselskab

Norddjurs

Birgitte Poulsen

Ulf Harbo
Tlf: 61651383
E-mail: ubkh@norddjurs.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget
Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
AquaDjurs

Næstved

Freja Lynæs Larsen
Tlf: 60649142
E-mail: freja-enhed@hotmail.com
Medlem af Økonomiudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Thor Temte
Tlf: 25450563
E-mail: thort@naestved.dk
Formand for § 17.4 Landdistriktsudvalget. Medlem af Teknisk Udvalg samt Plan- og Erhvervsudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
AffaldPlus
Teknisk Udvalg

Odder

Ditte Marie Thejsen
Tlf: 50493046
E-mail: ditte.thejsen@odder.dk
Næstformand i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Leif Gjørtz Christensen
Tlf: 20960339
E-mail: lgc@skovbakkenfodbold.dk
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Odense

Brian Skov Nielsen
Medlem af bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Reza Javid
Tlf: 71676720
E-mail: reza@javid.dk
Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Borgerinddragelse

Søren Freiesleben
Tlf: 23 63 89 11
E-mail: soefr@odense.dk
Byrådsmedlem
By- og Kulturudvalget
Grønt Råd
VerdensmålsUdavalget

Odsherred

Clark Pratt
Tlf: 81713286
E-mail: noankusa@yahoo.dk
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget samt Miljø- og Klimaudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Miljø- og Klimaudvalget
Grundvandsrådet
Vandoplandsstyregruppen

Randers

Bjarne Overmark
Tlf: 22213755
E-mail: Bjarne.Overmark@Randers.dk
Valgt for Beboerlisten. Medlem af Økonomiudvalget, Skole- og uddannelsesudvalget og Landdistriktsudvalget

Frida Valbjørn Christensen
Tlf: 27828646
E-mail: frida-49@hotmail.com
Medlem af Miljø- og teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Handicaprådet

Ringsted

Berit Bruun
Tlf: 23 45 42 17
E-mail: berbr@ringsted.dk
Stedfortræder for Jan Jacobsen

Henrik Kjær
Tlf: 24524145
E-mail: henrik@enhedslisten.dk
Medlem af Økonomiudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Plan- og Boligudvalget
Økonomiudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og Boligudvalget
Ringsted Produktionsskole

Jan Jakobsen
Tlf: 61691675
E-mail: jja@ringsted.dk
Medlem af Kultur- og Trivselsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget
Kultur- og Trivselsudvalget
Ældre- og Genoptræningsudvalget

Roskilde

Henrik Stougaard
Tlf: 23648777
E-mail: HenrikSt@roskilde.dk
Næstformand i Økonomiudvalget. Medlem af Klima- og Miljøudvalget samt Skole- og Børneudvalget
Økonomiudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Skole- og Børneudvalget
Vikingeskibsmuseet

Susanne Lysholm Jensen
Tlf: 29863272
E-mail: susannelj@roskilde.dk
Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget
Integrationsrådet
Handicaprådet

Rudersdal

Jacob Jensen
Tlf: 72681098
E-mail: jacj@rudersdal.dk
Medlem af Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget

Rødovre

Marianne Rugaard Christensen
Tlf: 29902018
E-mail: superstar@webspeed.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Heerup Museet

Peter Mikkelsen
Tlf: 40935653
E-mail: peter.mikkelsen@rk.dk
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Silkeborg

Lene Fruelund
Tlf: 51944453
E-mail: Lene.fruelund@silkeborg.dk
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Lysbro Uddannelsescenter
Socialudvalget
Handicaprådet

Peter Sig Kristensen
Tlf: 51509125
E-mail: petersig.kristensen@silkeborg.dk
Medlem af Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget,
Integrationsrådet

Skanderborg

Maria Temponeras
Tlf: 28254717
E-mail: maria.temponeras@gmail.com
Medlem af Miljø- og Planudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget
Undervisnings- og Børneudvalget
Miljø- og Planudvalget

Slagelse

Thomas Clausen
Tlf: 53257849
E-mail: thocc@slagelse.dk
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Økonomiudvalget

Sorø

Bo Mouritzen
Tlf: 61793459
E-mail: bo_mouritzen@yahoo.com
Medlem af Børn- og Undervisningsudvalget
Børn- og Undervisningsudvalget
Handicaprådet

Stevns

Jan Jespersen
Tlf: 60887913
E-mail: janjespe@stevns.dk
Medlem af Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn, Unge og Læring
Udvalget for Børn, Unge og Læring
Stevns Ældreboligselskab

Sejer Folke
Tlf: 22419119
E-mail: sejerfolke@me.com
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Svendborg

Jens Erik Laulund Skotte
Tlf: 61714232
E-mail: jens.skotte@svendborg.dk
Medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Næstformand i § 18 - Børne og Ungeudvalget.
Teknik- og Erhvervsudvalget
Integrationsrådet
Medlem af Dommerkomiteen for Havneudviklingskonkurrencen

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: jesper.kiel@svendborg.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Miljø- og Naturudvalget og udpeget til bestyrelsen for Vand og Affald.
Økonomiudvalget
Svendborg VE A/S
Svendborg Vejbeslysning A/S
Vand og Affald A/S

Susanne Gustenhoff
Tlf: 30801123
E-mail: Susanne.Gustenhoff@svendborg.dk
Medlem af Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget
Social og Sundhedsudvalget
Kultur og Fritidsudvalget

Syddjurs

Jesper Yde Knudsen
Tlf: 23839891
E-mail: jykn@syddjurs.dk
Næstformand i Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Medlem af Udvalget for familie og institutioner
Udvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for familie og institutioner

Tårnby

Dorthe Hecht
Tlf: 20969096
E-mail: dorthe.hecht@gmail.com
Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Handicaprådet
Skolebestyrelse på Tårnbygårdsskolen

Thisted

Jens Otto Madsen
Tlf: 23261278
E-mail: jom@thisted.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Tønder

Holger Jens Petersen
Tlf: 29711953
E-mail: holpet@toender.dk
Medlem af Sundhedsudvalget
Sundhedsudvalget
Handicaprådet

Vejen

Maya Ryom
Tlf: 28565939
E-mail: mlrn@vejen.dk
Medlem af byrådet
Udvalget for arbejdsmarked og integration
Museet på Sønderskov

Viborg

Flemming Gundersen
Tlf: 41719522
E-mail: fgu@viborg.dk
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Integrationsrådet
Fredningsnævn Midt/Vestjylland
Bruunshåb Papfabriks bestyrelse

Vordingborg

Mette Gerdøe-Frederiksen
Tlf: 41208002
E-mail: mettegerdoe@gmail.com
Næstformand i Udvalget for Børn, Unge og Familie
Udvalget for Børn, Unge og Familie
Handicaprådet