Borgeren i centrum – Nedlæg Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en ideologisk blindgyde, som flytter det politiske ansvar for en ordentlig service til borgerne fra offentlige myndigheder til en privat institution.

Det er ikke borgerens behov, som er i centrum. Det handler alene om at gøre det så billigt som muligt. Mange borgere får ikke tilstrækkelig hjælp og vejledning eller kender deres rettigheder og mister måske tilskud, de ellers var berettiget til. Imens kan politikerne fralægge sig ansvaret. I øjeblikket er der planer om overflytning af endnu flere områder til Udbetaling Danmark, herunder kontanthjælp, delpension og internationale sager, og på ønskelisten er også arbejdsløshedsdagpengene!

KL afviser at overdrage flere opgaver til Udbetaling Danmark. Det skal de holdes fast på, i de aktuelle forhandlinger med finansministeren, som vil have det med i KL-aftalen for 2015.

Enhedslisten sætter borgeren i centrum. Velfærd er en opgave, der ikke skal overlades til private. Vi kræver Udbetaling Danmark nedlagt og opgaverne ført tilbage til kommunerne. Vi forlanger, at det er politikerne som står til ansvar over for borgerne, når det gælder service og velfærdsniveau.

Vedtaget af Enhedslistens forretningsudvalg d. 14. maj 2 May 2014