Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Den økonomiske krise gav Danmark en af EU’s hurtigst voksende stigningstakter i arbejdsløsheden arbejdsløshed og har kostet titusindvis af arbejdspladser. Antallet af langtidsledige er vokset støt.

Regeringens svar har – med Dansk Folkepartis og Liberal Alliances helhjertede hjælp – været at skære i de supplerende dagpenge, forkorte dagpengeperioden fra 4 til 2 år, stramme kravene til genoptjening af dagpengeretten og senest at bebude afskaffelse af efterlønnen. Samtidig har de samme partier uddelt rundhåndede skattelettelser til de rige.

Kravet til en ny regering må være, at disse forringelser rulles tilbage, at dagpengene og kontanthjælpen forhøjes samt at der indføres en garanti for reelle jobtilbud til de ledige inden de falder for tidsbegrænsningen af dagpengene.

Men det er ikke nok at gennemføre reformer, der tilgodeser de mennesker, der kastes ud i ledighed. Endnu vigtigere er det, at der skabes nye arbejdspladser. Det er ulideligt at se passivt på, at f.eks. den med offentlige midler forgyldte vindmølleindustri og Mærsk udskiber danske produktionsarbejdspladser.

Når de private ikke vil må det offentlige træde til som jobmotor ikke mindst indenfor energisektoren. Den planlagte privatisering af DONG må afblæses. Samtidig skal der investeres massivt i energirenovering af den statslige, regionale og kommunale bygningsmasse ligesom de danske kloaksystemer skriger på renovering. Endelig ligger der massevis af jobs i en udbygning af den kollektive trafik. Samtidig må der ske en forbedring af den offentlige velfærdssektor gennem bedre normeringer og effektiv oprydning i bureaukratiet og regeltyrraniet.

Finansieringen af disse initiativer ligger lige for: Tilbagerulning af skattelettelserne til de bedst stillede danskere, øget beskatning af private pensioner samt øget skatteindbetaling fra de multinationale.

En ny regering må give bekæmpelsen af arbejdsløsheden højeste prioritet. De arbejdsløse skal ikke betale krisen.

Besluttet på Enhedslistens Hovedbestyrelsesmøde d. 4. dec. 2010, endeligt vedtaget på Forretningsudvalgets møde d. 18. jan. 2011