Ansatte

Christiansborg, sekretariatet

Anders Jonassen
Personaleleder
Tlf: 33375087
E-mail: anders.jonassen@ft.dk.invalid

Anders Vedel Hadberg
Fagsekretær vedr. finans- og kommunalpolitik
Tlf: 33375075
E-mail: anders.hadberg@ft.dk.invalid

Anna Berg
Fagsekretær vedr. social- og LGBT-politik
Tlf: 61625128
E-mail: anna.berg@ft.dk.invalid

Anna Køster
Kampagnemedarbejder
Tlf: 61624918
E-mail: anna.koster@ft.dk.invalid

Anne Rehder
Fagsekretær vedr. udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik (Orlov)
Tlf: 61624274
E-mail: anne.rehder@ft.dk.invalid

Asbjørn Bang
Udenrigspolitisk rådgiver (Vikar)
Tlf: 61623269
E-mail: asbjorn.bang@ft.dk.invalid

Åse Barfod
Fagsekretær vedr. beskæftigelsespolitik
E-mail: aase.barfod@ft.dk.invalid

Emil Nielsen
Presserådgiver
Tlf: 33375078
E-mail: emil.Nielsen@ft.dk.invalid

Emma Fleming
Fagsekretær vedr. sundheds-, ældre-, psykiatri- og handicappolitik
Tlf: 33375068
E-mail: emma.fleming@ft.dk.invalid

Frederikke Hellemann
Fagsekretær vedr. udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik - vikar
Tlf: 33375020
E-mail: frederikke.hellemann@ft.dk.invalid

Helene Dalskov Saidyleigh
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 33375066
E-mail: Helene.Saidyleigh@ft.dk.invalid

Ida Marxen Søndergaard
Fagsekretær vedr. miljøpolitik
Tlf: 33375073
E-mail: ida.sondergaard@ft.dk.invalid

Jakob Nerup
Fagsekretær vedr. arbejdsmarked
Tlf: 33375058
E-mail: jakob.nerup@ft.dk.invalid

Jon Gerner Burgwald
Fagsekretær vedr. klima- og energipolitik
Tlf: 61625408
E-mail: jon.burgwald@ft.dk.invalid

Jonas Kylov Gielfeldt
Fagsekretær vedr økonomisk politik
Tlf: 33375084
E-mail: jonas.gielfeldt@ft.dk.invalid

Kasper Bjerring Petersen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf: 33375090
E-mail: kasper.bjerring@ft.dk.invalid

Lars Hedegaard Nielsen
Fagsekretær vedr. trafik-, bolig- og landdistriktspolitik
Tlf: 61623746
E-mail: lars.hedegaard@ft.dk.invalid

Linda Hansen
Sekretær for MF Pernille Skipper
Tlf: 61623591
E-mail: linda.hansen@ft.dk.invalid

Lisbet Vestergaard Marek
Tlf: 28714514
E-mail: lisbet.marek@sol.dk.invalid

Mads Lehm
Fagsekretær vedr. uddannelsespolitik
Tlf: 61623743
E-mail: mads.lehm@ft.dk.invalid

Mads Tanghøje
Pressemedarbejder
Tlf: 61624203
E-mail: mads.tanghoje@ft.dk.invalid

Mai Villadsen
Fagsekretær vedr. uddannelsespolitik
Tlf: 33375089
E-mail: mai.villadsen@ft.dk.invalid

Margit Rønberg
Tlf: 50901265
E-mail: margit@enhedslisten.dk.invalid

Maria Hejl Prudholm
Art Director
Tlf: 61625252
E-mail: maria.Prudholm@ft.dk.invalid

Mikkel Lauritzen
Kommunikation og presse
Tlf: 61624339
E-mail: mikkel.lauritzen@ft.dk.invalid

Morten Torbjørn Andersen
Presserådgiver
Tlf: 61625474
E-mail: morten.torbjorn@ft.dk.invalid

Nicolai Bentsen
Fagsekretær vedr. økonomisk politik (på barsel)
Tlf: 33375091
E-mail: Nicolai.Bentsen@ft.dk.invalid

Niels Rohleder
Fagsekretær vedr. rets- og migrationspolitik
Tlf: 33375079
E-mail: niels.rohleder@ft.dk.invalid

Pia Boisen
Sekretariatsleder
Tlf: 33375052
E-mail: pia.boisen@ft.dk.invalid

Sarah Glerup Kristensen
Webredaktør
Tlf: 61625595
E-mail: sarah.kristensen@ft.dk.invalid

Simon Knokgaard Halskov
Kommunikation, kampagne og medlemsblad
Tlf: 22490522
E-mail: simon.halskov@enhedslisten.dk.invalid

Simon Nyborg
Politisk rådgiver
Tlf: 33375074
E-mail: simon.nyborg@ft.dk.invalid

Sonja Jacobi
Daglig leder af det administrative sekretariat, fagsekretær vedr. kulturpolitik
Tlf: 33375057
E-mail: elsoja@ft.dk.invalid

Tobias Clausen
Fagsekretær vedr. EU og det udenrigspolitiske område
Tlf: 33375055
E-mail: tobias.clausen@ft.dk.invalid

Tormod Olsen
Fagsekretær vedr. kommunal- og regionspolitik
Tlf: 33375086
E-mail: tormod.olsen@ft.dk.invalid

København

Annika Holm Nielsen
Organisationssekkretær
Tlf: 2452 4139
E-mail: kbh@enhedslisten.dk.invalid

Liv Høyer Rabjerg
Organisationssekretær
Tlf: 22490524
E-mail: kbh@enhedslisten.dk.invalid

Landskontoret

Adian Asker Fabrin
Tlf: 61714158
E-mail: asker@enhedslisten.dk.invalid

Anders Olesen
Faglig Koordinator
Tlf: 23243254
E-mail: faglig@enhedslisten.dk.invalid

Bjarne Hejlskov Nielsen
Tlf: 40272060
E-mail: bjarne.h@enhedslisten.dk.invalid

Didde Jacobsen
Kommunal- og regionalkoordinator
Tlf: 22490522
E-mail: didde.j@enhedslisten.dk.invalid

Dorte Sørensen
Henvendelser, årsmøde og andre træf
Tlf: 22100088
E-mail: dorte.s@enhedslisten.dk.invalid

Frederikke Hellemann
Tlf: 61625309
E-mail: frederikke.h@enhedslisten.dk.invalid

Johanne Skriver
Hovedbestyrelse, FU, henvendelser
Tlf: 24524146
E-mail: johanneskriver@enhedslisten.dk.invalid

Mads Hadberg
International koordinator
Tlf: 61624958
E-mail: mads.h@enhedslisten.dk.invalid

Mads Laurids Petersen
Hovedbestyrelse, FU, henvendelser
Tlf: 22490521
E-mail: mads.lp@enhedslisten.dk.invalid

Margit Rønberg
Tlf: 50901265
E-mail: margit@enhedslisten.dk.invalid

Maria Hejl Prudholm
Art Director
Tlf: 61625252
E-mail: grafisk@enhedslisten.dk.invalid

Merete Pedersen
Økonomi- og regnskabsansvarlig
Tlf: 22101123
E-mail: merete@enhedslisten.dk.invalid

Mette Grimstrup
Sekretariatsleder
Tlf: 22100090
E-mail: mette@enhedslisten.dk.invalid

Nina Marie Ericsson
Kommunikations- og administrationsudvikling
Tlf: 24524143
E-mail: nina@enhedslisten.dk.invalid

Palle Svarrer Lolk
IT
Tlf: 22100244
E-mail: palle@enhedslisten.dk.invalid

Rosa Levy Nicolajsen
Tlf: 23863605
E-mail: rosaln@enhedslisten.dk.invalid

Simon Knokgaard Halskov
Kommunikation, kampagne og medlemsblad
Tlf: 20868890
E-mail: simon.halskov@enhedslisten.dk.invalid

Steve McFarland
Organisationskoordinator med ansvar for kurser, træf og kampagner
Tlf: 22490525
E-mail: steve@enhedslisten.dk.invalid

Landskontoret - Svendborg

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: jesper@enhedslisten.dk.invalid

Region Hovedstaden

Eva Lotte Hyllegaard
Tlf: 26709490
E-mail: eva.hyllegaard@enhedslisten.dk.invalid

Mette Bang Larsen
Sekretær for Region Hovedstaden
Tlf: 50136949
E-mail: hovedstad@enhedslisten.dk.invalid

Region Midtjylland

Malte Bang
Regionssekretær i Region Midtjylland
Tlf: 22100843
E-mail: malte@enhedslisten.dk.invalid

Region Nordjylland

Rasmus Falck Østergaard
Regional organisationssekretær
Tlf: 24524148
E-mail: rasmusf@enhedslisten.dk.invalid

Region Sjælland

Jørgen Holst
Tlf: 71784665
E-mail: j.holst@enhedslisten.dk.invalid

Region Syddanmark

Marianne M. Rosengren Pacarada
Regional organisationssekretær med ansvar for de syd- og sønderjyske afdelinger samt Langeland og Ærø
Tlf: 22490520
E-mail: marianne.p@enhedslisten.dk.invalid

Mathias Jæger Madsen
Regional organisationssekretær med ansvar for de fynske afdelinger
Tlf: 22100083
E-mail: mathias.j@enhedslisten.dk.invalid